Przejdź do treści głównej

Warszawa. Szkolenie "Zasady stosowania i dokumentowania przymusu bezpośredniego"

autor(ka): Iwona Matysiak
2017-06-19, 08:45
płatne
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Zasady stosowania i dokumentowania przymusu bezpośredniego". Szkolenie odbędzie się 25 sierpnia 2017 w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

ZASADY STOSOWANIA I DOKUMENTOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO

Data: 25 sierpnia 2017, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 11 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, osobami zaangażowanymi w przymus bezpośredni są: lekarze psychiatrzy, lekarze i pielęgniarki podmiotów leczniczych, w których doszło do zastosowania przymusu bezpośredniego, dysponenci zespołów ratownictwa medycznego i ratownicy medyczni stosujący przymus bezpośredni. Odpowiedzialni za szkolenie pracowników etatowych są kierownicy (dyrektorzy), w przypadku zatrudnienia "na kontrakt" odpowiedzialni są "kontraktobiorcy", chyba że w umowie stanowi inaczej. Szkolenie kierowane jest również do pracowników Domów Pomocy Społecznej stosujących przymus bezpośredni w ramach obowiązków służbowych oraz do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Cel Szkolenia: Przymus bezpośredni, jako forma ingerowania w szeroko pojętą wolność, jest obwarowany wieloma przepisami, które pozwalają, lub nie, na jego zastosowanie. Złamanie prawa w tej delikatnej materii może narazić na szkody zarówno ZOZ jak też osobę zlecającą. Hołdując zasadzie "ignorantia iuris nocet" każda osoba w jakikolwiek sposób zaangażowana w proces unieruchamiania, powinna być należycie przeszkolona w zakresie odnośnych przepisów prawa i aspektów medycznych.

Prowadzący szkolenie: Doktor nauk medycznych. W 2000 roku ukończenie studiów na wydziale lekarskim AM Lublin. Staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii (około 6 miesięcy); 2002 do 2004 Praca na Oddziale COTUA (odwykowy) w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie; od 2003 asystent na oddziale psychiatrycznym SPZOZ w Janowie Lubelskim, od 2009 Ordynator oddziału ; od 2004 asystent w katedrze anatomii prawidłowej UM w Lublinie, od 2010 adiunkt; 2006 doktorat; 2008 specjalizacja z psychiatrii; od 2008 konsultant psychiatra w SPSK Nr 4 przy ul. Jaczewskiego w Lublinie. Autor i współautor około 100 publikacji z zakresu nauk medycznych (psychiatrii i nie tylko).

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne stosowania przymusu bezpośredniego przez personel medyczny.
 2. Dokumentacja sporządzana przy stosowaniu przymusu bezpośredniego.
 3. Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania przymusu bezpośredniego.
 4. Rodzaje przymusu bezpośredniego.
 5. Wskazania do stosowania przytrzymywania.
 6. Możliwe powikłania przy stosowaniu przytrzymywania.
 7. Wskazania do zastosowania kaftana bezpieczeństwa.
 8. Przebieg unieruchamiania przy użyciu kaftana bezpieczeństwa.
 9. Możliwe powikłania przy stosowaniu kaftana bezpieczeństwa.
 10. Wskazania do zastosowania pasów bezpieczeństwa.
 11. Przebieg unieruchamiania przy użyciu pasów bezpieczeństwa.
 12. Możliwe powikłania przy stosowaniu pasów bezpieczeństwa.
 13. Praktyczna demonstracja stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: 2017-08-25
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

Adres:

Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 351 93 23

Faks:

22 351 93 10

E-mail:

biuro@frdl.mazowsze.pl

Www:

http://frdl.mazowsze.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ochrona zdrowia
 • polityka społeczna