Przejdź do treści głównej

Warszawa. Szkolenie "Praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej dla jednostek oświatowych, również po zmianie przepisów"

autor(ka): Szymon Pelinko
2017-06-19, 08:45
płatne
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej dla jednostek oświatowych, również po zmianie przepisów prawa". Szkolenie odbędzie się 24 sierpnia 2017 w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

PRAKTYCZNE ASPEKTY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, RÓWNIEŻ PO ZMIANIE PRZEPISÓW PRAWA

Data: 24 sierpnia 2017, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 10 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych charakterystycznych dla funkcjonowania jednostek oświatowych, po zmianach przepisów prawa m.in. Klasyfikacji Środków Trwałych oraz nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 „Środki Trwałe”.

Adresaci: Pracownicy działów księgowości w jednostkach oświatowych.

Prowadzący: W latach 1994-2000 specjalistka ds. zarządzania oddziałami kilku banków. Kierownik zespołu analiz strategicznych (produktowych) w procesie konsolidacji banków. W latach 2000-2010 skarbnik w jednostce samorządowej, koordynatorka wdrożenia budżetu zadaniowego w gminie – jednej z pierwszych w kraju. Od 1990 r prowadzi szkolenia – w dziedzinie budżetowania, zarządzania finansami, fundraisingu, organizacji i rozwoju. Absolwentka I Kursu Trenerów do prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii w ramach Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGOs. Od 2008 r. realizuje szkolenia i doradztwo z zakresu finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie kraju. Realizuje autorskie programy szkoleniowe dla jednostek sektora finansów publicznych: kontrola zarządcza, budżet zadaniowy, gospodarowanie mieniem itp. Jest autorką artykułów w prasie branżowej i specjalistycznej.

Program:

 1. Ewidencja dochodów, w tym m.in.: różne wpłaty od rodziców, opłaty za duplikat legitymacji itp. z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.
 2. Ewidencja należności i odsetek od należności po zmianach.
 3. Odpisy aktualizujące należności budżetowe.
 4. Ewidencja wydatków, w tym min. wydatki na kształcenie specjalne, wydatki remontowe i inwestycyjne, wydatki strukturalne, zaangażowanie, wydatki niewygasające.
 5. Ewidencja zobowiązań, w tym zobowiązania wymagalne.
 6. Ewidencja kosztów.
 7. Rozliczenia międzyokresowe.
 8. Funkcjonowanie i rozliczanie rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych.
 9. Ewidencja wyniku finansowego.
 10. Fundusz jednostki – istota, analityka.
 11. Sprawozdawczość finansowa po zmianach.
 12. Polityka rachunkowości jednostki oświatowej – co do zmiany?
 13. Sesja pytań i odpowiedzi.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: 2017-08-24
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

Adres:

Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 351 93 06

Faks:

22 351 93 10

E-mail:

biuro@frdl.mazowsze.pl

Www:

http://frdl.mazowsze.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekonomia, rynek pracy
 • oświata
 • rozwój zawodowy