Przejdź do treści głównej

Komunikat o likwidacji Akademickiego Stowarzyszenia "VERUM" we Wrocławiu [Wrocław]

autor(ka): Waldemar Barbaszyński
2017-06-12, 17:35

Likwidator Akademickiego Stowarzyszenia "VERUM" we Wrocławiu (KRS 0000166010) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09 marca 2017 r. z wniosku Prezydenta Miasta Wrocławia, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sygn. akt WR VI Ns-Rej. KRS 31247/15/401) postanowił: I. Rozwiązać Akademickie Stowarzyszenia 'VERUM" we Wrocławiu i zarządzić jego likwidację; II. Ustanowić likwidatora dla Akademickiego Stowarzyszenia "VERUM" we Wrocławiu w osobie Waldemara Barbaszyńskiego z prawem do jednoosobowej reprezentacji.

W związku z powyższym likwidator wzywa do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia "VERUM" w terminie do 12.08.2017 r. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres: Likwidator Stowarzyszenia "VERUM" w likwidacji Waldemar Barbaszyński, ul. Kordiana 12a, 51-348 Wrocław.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Wrocław
Ważność ogłoszenia: od 2017-06-12 do 2017-08-12

tagi

 • dolnośląskie
 • KOMUNIKATY
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • Lublin
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • Warszawa
 • wielkopolskie
 • Wrocław
 • zachodniopomorskie