Przejdź do treści głównej

Likwidacja Fundacji Edukacji Alternatywnej Start [Warszawa]

autor(ka): Agnieszka Lapointe
2017-06-09, 15:22
Likwidator Fundacji „Fundacja Edukacji Alternatywnej Start” z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000571388) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.12.2016 roku Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji. Na likwidatora wyznaczono Panią Agnieszkę Lapointe. Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział KRS z dnia 7.03.2017 roku.

W związku z powyższym likwidator wzywa do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Fundacji w terminie do dnia 20.06.2017 roku. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres: ul. Agrarna 8, 04-269 Warszawa.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Warszawa
Ważność ogłoszenia: od 2017-06-09 do 2017-06-20
Organizator:

Fundacja Edukacji Alternatywnej - Start

Adres:

Agrarna 8, 04-269 Warszawa-Rembertów, woj. mazowieckie

tagi

  • KOMUNIKATY
  • Warszawa