Przejdź do treści głównej

Kongres Gospodarki Senioralnej 2017

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-06-05, 20:53
archiwalne
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej zaprasza do udziału w trzeciej edycji Kongresu Gospodarki Senioralnej pt.„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”. Współorganizatorem Kongresu jest Ministerstwo Rozwoju. Wydarzenie odbędzie się 9 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wspiera działania na rzecz rozwoju usług i dóbr dla osób starszych oraz młodszych pokoleń, aby przygotować je do aktywnej i zdrowej starości.W ocenie Instytutu gospodarka senioralna może i powinna być pozytywnym czynnikiem rozwoju gospodarczego Polski.

Ważną kwestią III Kongresu Gospodarki Senioralnej będzie opracowanie „Strategii rozwoju srebrnej gospodarki”, uwzględniającej potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w niwelowaniu różnic, w poziomie dostępu do dóbr i usług dla seniorów, bez względu na miejsce zamieszkania. Będzie to możliwe dzięki współpracy między uczestnikami rynku – przedstawicielami biznesu oraz przedstawicielami władz centralnych i samorządowych, instytucji naukowych, ośrodków badań społecznych oraz wspierających te inicjatywy organizacji senioralnych na poziomie krajowym i regionalnym.

Uczestnicy: przedstawiciele środowisk senioralnych, MŚP, fundusze inwestycyjne, banki, ubezpieczyciele, deweloperzy, operatorzy domów seniora, politycy, przedstawiciele samorządów, publicznej i prywatnej służby zdrowia, świata nauki, pracownicy opieki społecznej.

Agenda: Agenda III Kongresu Gospodarki Senioralnej stanowi rozwiniecie zagadnień poruszanych w trakcie poprzednich edycji Kongresu oraz dotyczy obszarów ujętych w Deklaracji Programowej Rozwoju Gospodarki Senioralnej w Polsce, która stanowi wspólny głos środowisk senioralnych, biznesowych, naukowych oraz samorządowych. W trakcie Kongresu, w efekcie przeprowadzonych debat, zostaną wypracowane Rekomendacje Kongresu Gospodarki Senioralnej, zawarte w „Strategii rozwoju srebrnej gospodarki”, które będą stanowiły wytyczne do wypracowania rozwiązań prawnych i organizacyjnych kluczowych kwestii dla rozwoju gospodarki senioralnej w Polsce, zgłoszonych przez zainteresowane środowiska.

Program

Po Kongresie zostanie opracowany materiał z zawartością głównych tez oraz zapis video każdej debaty.

Debaty prowadzone w trakcie III Kongresu będą skupione wokół następujących zagadnień:

 • znaczenie srebrnej gospodarki
 • finanse
 • ubezpieczenia
 • budownictwo
 • produkty i usługi dla seniorów
 • rynek pracy 50+
 • rynek konsumencki 65+
 • nowe technologie w opiece medycznej i opiece nad osobami niesamodzielnymi
 • ochrona zdrowia.

Wyniki dyskusji zostaną wykorzystane w celu stymulowania dalszych działań.Wypracowane w trakcie Kongresu Rekomendacje zostaną przedstawione przedstawicielom Rządu RP i będą stanowiły podstawę merytoryczną do dialogu społecznego między biznesem i środowiskami senioralnymi a rządem oraz parlamentem, mającym na celu zlikwidowanie barier ograniczających rozwój gospodarki senioralnej w Polsce.

Uczestnictwo w Kongresie jest nieodpłatne. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie www.kigs.org.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej - Kongres Gospodarki Senioralnej
Miejsce: Warszawa
Data wydarzenia: 2017-06-09
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • gospodarka
 • państwo, polityka
 • polityka społeczna
 • seniorzy
 • współpraca z administracją