Przejdź do treści głównej

Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie polityki społecznej w trzech obszarach współpracy

autor(ka): Piotr Lejzerowicz
2017-05-17, 10:24
archiwalne
16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 685/242/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w zakresie polityki społecznej w trzech obszarach współpracy.

W dniu 16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 685/242/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” – podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

W ramach konkursu złożono łącznie 70 ofert na realizację 4 rodzajów zadań publicznych. Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniły 2 oferty.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 68 ofert. Dofinansowanie przyznano na realizację 39 zadań publicznych.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Mazowieckie Centrum Polityki Społlecznej
Data wydarzenia: od 2017-05-17 do 2017-06-17
Organizator:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Adres:

Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa-Ochota, woj. mazowieckie

Tel.:

22 622 42 32

Faks:

22 622 47 32

E-mail:

mcps@mcps.com.pl

Www:

http://www.mcps.com.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • osoby uzależnione
  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • przeciwdziałanie przemocy
  • przeciwdziałanie ubóstwu
  • rodziny