Przejdź do treści głównej

Projekt „Nie ma to jak w domu – bezpieczne mieszkanie seniora”

autor(ka): Anna Brzezińska
2017-04-27, 12:35
użytkownik
archiwalne
Warszawska Fundacja Inicjatyw Aktywnych Go Silver realizuje projekt pt. „Nie ma to jak w domu – bezpieczne mieszkanie seniora”, dotowany w ramach rządowego programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS). Tak jak zawsze, w przypadku działań fundacji, beneficjentami projektu będą osoby w wieku 60+. W ramach projektu Fundacja chce zbadać warunki mieszkaniowe warszawskich seniorów (150 osób).

Fundacja Go Silver przeprowadziła do tej pory szereg działań w dziedzinie rozwoju osobistego i sprawności fizycznej osób w wieku 60+, dotowanych m.in. przez FIO i ASOS.

W związku z brakiem opracowań na temat jakości życia seniorów w ich miejscu zamieszkania, dotyczących nie tylko mieszkań, ale także całej infrastruktury tj. korytarzy i klatek schodowych, jak i otoczenia budynków mieszkalnych, Fundacja Go Silver postanowiła zająć się tematem. W oparciu o ministerialne środki i w partnerstwie z SGGW będzie realizować projekt, którego celem jest zbadanie warunków mieszkaniowych osób starszych oraz pomoc w dostosowaniu mieszkań seniorów do ich potrzeb. Badaniami, w wyniku których powstanie raport skierowany do instytucji działających na rzecz seniorów, zostaną objęci mieszkańcy pięciu warszawskich dzielnic. Do poprawy warunków mieszkaniowych, na przykład zaplanowania unowocześnienia mieszkania oraz przystosowania go do potrzeb osoby nie tak sprawnej ruchowo jak we wcześniejszych latach, zostaną zaangażowani architekci. Ponadto w ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne konsultacje architektoniczne. W ramach projektu odbędą się także prelekcje ze specjalistami na temat aranżacji wnętrz i dostosowywania mieszkań do potrzeb osób starszych.

W przyszłości Fundacja Go Silver chce kontynuować projekt oraz we współpracy z prywatnymi podmiotami, na zasadzie CSR, wykonywać remonty mieszkań dla najbardziej potrzebujących seniorów. Działania te pozwoliłby poszerzyć zakres oddziaływania projektu i dać szansę na poprawę warunków mieszkaniowych osobom, których nie stać na remont.

Projekt w swoich założeniach ma nie tylko doraźnie pomóc seniorom w usprawnieniu im funkcjonowania w ich własnym M, lecz także poprzez przeprowadzone badania, których wynikiem będzie ogólnodostępny raport - wypracować standardy według, których można będzie działać w przyszłości.

Fundacja Go Silver zaprasza do współpracy wszystkie zainteresowane osoby, szczególnie seniorów oraz instytucje i organizacje. Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Pani Aleksandra Wołocznik (tel. 662 300 722, e-mail: ).


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Fundacja Inicjatyw Aktywnych Go Silver
Miejsce: Warszawa
Organizator:

Fundacja Inicjatyw Aktywnych Go Silver

Adres:

Berezyńska 31 lok. 3, 03-809 Warszawa-Praga, woj. mazowieckie

Tel.:

22 617 36 21

E-mail:

biuro@gosilver.org.pl

Www:

http://www.youtube.com/channel/UCwX5WeLneMYS_1RG9p7cFKQ 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • integracja społeczna
  • miasto
  • ochrona zdrowia
  • polityka społeczna
  • problemy mieszkaniowe
  • seniorzy