Przejdź do treści głównej

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

autor(ka): Magdalena Mazur
2017-04-20, 09:31
archiwalne
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2017 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Oferty należy składać w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul.Nowogrodzka 62A, III piętro lub za pośrednictwem poczty na adres korenspondencyjny:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa (z dopiskiem na kopercie: "Konkurs ofert - zadania zlecone ze środków PFRON w 2017 r., zadanie Nr ......,pn. ".....")

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Termin składania ofert upływa 11 maja 2017 r., godz. 15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.mcps.com.pl


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Miejsce: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa,
Data wydarzenia: od 2017-04-20 do 2017-05-11
Organizator:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Adres:

Nowogrodzka 62 A, 02-002 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

22 622-42-32 w. 37

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna