Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Stowarzyszenia Historycznych Przedmieść Krakowa Suburbium w Krakowie [Kraków]

autor(ka): Marcin Mioduszewski
2017-04-06, 16:05

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków STOWARZYSZENIA HISTORYCZNYCH PRZEDMIEŚĆ KRAKOWA SUBURBIUM

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE z dnia 29 kwietnia 2016 r. o rozwiązaniu stowarzyszenia, postanowieniem z 15 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, otwarta została likwidacja STOWARZYSZENIA HISTORYCZNYCH PRZEDMIEŚĆ KRAKOWA SUBURBIUM Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE.

Adres do korespondencji: Przybycień i Mioduszewski Adwokaci i Radcowie Prawni ul. Św. Tomasza 34, 31-027 Kraków

Likwidatorem stowarzyszenia został ustanowiony Marcin Mioduszewski

Wzywa się do zgłaszania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 30 maja 2016 r. na powyżej podany adres do korespondencji Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Kraków
Ważność ogłoszenia: od 2017-04-05 do 2017-05-30
Tel.:

502030430

E-mail:

mmioduszewski@gmail.com

tagi

 • dolnośląskie
 • KOMUNIKATY
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • Lublin
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • Warszawa
 • wielkopolskie
 • Wrocław
 • zachodniopomorskie