Przejdź do treści głównej

Warszawa-Ursynów. Prowadzenie miejsca aktywności lokalnej (MAL) w formie domu sąsiedzkiego przy ul. Kłobuckiej 14 w latach 2017-2018

autor(ka): Opr. JD, ngo.pl
2017-04-03, 11:03
archiwalne
Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert.

Termin składania:

czwartek, 20 kwiecień, 2017 - 16:00

Kategoria konkursu:

Projekty interdyscyplinarne 

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert. 

 

Nazwa zadania konkursowego: 
Prowadzenie miejsca aktywności lokalnej (MAL) w formie domu sąsiedzkiego przy ul. Kłobuckiej 14 w latach 2017-2018.

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć wyłącznie w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresemhttps://witkac.pl do dnia 20 kwietnia 2017 roku do godz. 16:00. Ponadto, wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty w https://witkac.pl należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2017 roku do godz. 16:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 (Uwaga! Liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
 2. 2.      Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków https://witkac.pl . Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków https://witkac.pl nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy również dostarczyć do urzędu dzielnicy pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych 
  (Izabela Niespodziewańska, tel.: 22 443-71-30, Marcin Czempiński tel. 22 443-75-22, 
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:30).

Więcej informacji: Konkurs.

 


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Data wydarzenia: od 2017-04-03 do 2017-04-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność lokalna
 • rozwój lokalny