Przejdź do treści głównej

SCWO: I Ty możesz wzmocnić swoją komisję

autor(ka): Federacja Mazowia
2017-03-29, 03:00
użytkownik
archiwalne
Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to kompleksowy system wsparcia działający na rzecz warszawskich organizacji pozarządowych od ubiegłego roku. Z jego oferty mogą korzystać nie tylko same NGO, ale też członkowie i członkinie warszawskich ciał dialogu społecznego (KDS i DKDS).

Jeśli działasz w Komisji Dialogu Społecznego / Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, jesteś w Prezydium lub pełnisz funkcję Przewodniczącego / Przewodniczącej, ta propozycja jest dla Ciebie:

W ramach SCWO oferujemy szkolenia i seminaria oraz indywidualny coaching dla prezydiów KDS i DKDS prowadzony przez animatorki z Federacji Mazowia. Każda komisja jest inna i posiada swoją specyfikę, czy to z racji tematu jakim się zajmuje, czy też ze względu na sposób organizacji pracy i realizacji swoich zadań, nie ma więc jednego schematu wsparcia. Animatorki są w stałym kontakcie z komisją, biorą udział w ich posiedzeniach, organizują też indywidualne spotkania z prezydiami. Ich praca ma zindywidualizowany charakter, a każde działanie jest wynikiem współpracy z członkami ciał dialogu społecznego.

Taki sposób pracy przyniósł owoce już w pierwszym roku realizacji projektu. Jak dokładnie to wyglądało?

Większość komisji skorzystała z indywidualnego poradnictwa specjalistycznego (coachingu), który służył wzmocnieniu jakości ich pracy i standaryzacji działań czy podnoszeniu kompetencji ich członków i członkiń. Porady dotyczyły między innymi opracowania strategii działania, opracowywania i prezentowania swojego stanowiska. Odbyły się konsultacje na temat wykorzystywania mediów społecznościowych, tworzenia koncepcji promocyjnych czy materiałów informacyjnych. Były komisje, które poddały się ewaluacji oraz takie, które uczyły się jak ją samodzielnie przeprowadzić… Dzięki wsparciu doradców i doradczyń SCWO opracowane zostały plany rozwoju edukacyjnego oraz wskaźniki działań wybranych komisji. Komisje korzystały też z porad prawnych.

Odbyły się również dwa seminaria, podczas których dyskutowano o roli komisji w debacie publicznej. Była to okazja do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami poszczególnych komisji. W czasie seminariów poruszone zostały zagadnienia dotyczące współpracy finansowej m. st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi.

Z kolei na spotkaniach szkoleniowych członkowie i członkinie KDS i DKDS zastanawiali się, jak wzmocnić ich wpływ w dialogu z miastem. Szkolenia służyły zarówno edukacji, jak i wzajemnej inspiracji oraz, co ważne, gromadziły nie tylko przedstawicieli i przedstawicielki NGO, ale też urzędników i urzędniczki. Dla takich mieszanych grup odbyły się warsztaty "planistyczne", które umożliwiły analizę pracy danej komisji, jej relacje z konkretnym biurem, określenie jej celów i planów pracy. Kolejne warsztaty poświęcone były kwestiom promocji działań, współpracy z urzędem, a także roli i znaczenia społeczności lokalnej w pracy komisji. Zindywidualizowany charakter projektu pozwolił na realizację szkoleń adresowanych do konkretnej komisji, który poświęcony był specjalistycznej wiedzy z zakresu jej pracy.

Warto podkreślić, że rolą animatorek było nie tylko koordynowanie wszystkich działań, ale też pomoc ciałom dialogu w rozwiązywaniu pojawiających się trudności, określeniu potrzeb i kierunków zmian. Wspierały one prezydia w prowadzeniu spotkań, organizacji i promowaniu planowanych działań. Poza tym działały na rzecz promocji idei ciał dialogu i zachęcały warszawskie organizacje do zaangażowania w prace poszczególnych komisji.

W tym roku w ramach projektu SCWO nadal prowadzimy wsparcie poszczególnych komisji w rozwoju dialogu oraz we wzmacnianiu ich głosu. Różnorodne formy pomocy i otwarty zakres ich treści umożliwia komisjom zaspokojenie swoich potrzeb. Projekt pozwala na rozwój kompetencji, ale też tworzy możliwość dokonania refleksji nad rolą komisji, celami i sposobem ich realizacji. Wszystko przy pomocy profesjonalnych doradców i doradczyń.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt do animatorek:

Justyna Dubanik
Anna Czyżewska


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: Federacja Mazowia
Organizator:

Federacja MAZOWIA

Adres:

Kredytowa 6 22, 00-062 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 652 22 66

Faks:

22 350 64 40

E-mail:

mazowia@mazowia.org.pl

Www:

http://www.mazowia.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 4 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • miasto
  • organizacje pozarządowe
  • partnerstwo
  • profesjonalizacja, podnoszenie kwalifikacji
  • wspieranie organizacji
  • współpraca między organizacjami
  • współpraca z administracją