Przejdź do treści głównej

Ostatni dzień składania wniosków - FIO Mazowsze Lokalnie

autor(ka): Ewa Bartczak
2017-03-20, 10:09
archiwalne
W poniedziałek, 20 marca mija termin składania wniosków w tegorocznym konkursie dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z województwa mazowieckiego. W ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich –Mazowsze Lokalnie wspartych zostanie ok. 150 projektów kwotą ponad 675 tys. zł.

Mimo że do końca konkursu zostało niewiele czasu, warto zajrzeć do generatora wniosków i zawalczyć o dotacje do 5 tysięcy złoty. Fiszki projektowe są łatwe do wypełnienia i wyjątkowo krótkie. Operatorzy planują przyznać ok 150 mikrodotacji na ogólną kwotę 675 tys. zł. z czego aż 65 % środków będzie przeznaczonych na realizację inicjatyw oddolnych, 30% na wsparcie rozwoju organizacji, a ok. 5% na wsparcie samopomocy.

Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców województwa mazowieckiego na rzecz dobra wspólnego, zwiększenie roli inicjatyw oddolnych, animowanie działań samopomocowych, oraz wspieranie organizacji pozarządowych.

Jakie projekty mają szansę na uzyskanie dofinansowania?

– w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”: projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach. Eksperci oceniający wnioski będą zwracać uwagę na cztery główne obszary jak: zaangażowanie lokalnej społeczności, wynikające z projektu dobro wspólne, forma projektowanych działań oraz ich trwałość i spójność.

– w ramach ścieżki „wsparcie grup samopomocowych”: projekty wspierające działania w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu oraz wyrównania szans.

Działanie grup samopomocowych skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą bezpośrednio członków grupy albo ich bliskich. W konkursie wspierane będą projekty, które wnoszą nowe działania i nową jakość do prowadzonych działań. Nie będą finansowane typowe i stałe formy wsparcia dotychczas stosowane w danej grupie. Dzięki temu uczestnicy będą mogli podjąć inicjatywy, na które do tej pory nie mieli środków.

-w ramach ścieżki „rozwój organizacji”: projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji (funkcjonujących od dnia zarejestrowania nie dłużej niż 30 miesięcy) – fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych.

Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług.

Co nowego?

Głowna zmiana dotyczy młodych organizacji które ubiegają się o dotację. Dotychczas, aby ubiegać się o mikrodotację nie mogły być starsze niż 18 miesięcy. Obecnie za młodą organizację operatorzy uznają taką, która w dniu składania wniosku ma mniej niż 30 miesięcy. Od tego roku również stowarzyszenia zwykłe mogą ubiegać się o wsparcie.

Operatorzy chcą zachęci to do działania mieszkańców tych gmin, w których do tej pory nie było prowadzonych działań w ramach FIO-Mazowsze Lokalnie. Inicjatywy realizowane na terenie gminy, gdzie dotychczas nie było projektów dofinansowanych przez FIO-ML, dostaną 3 dodatkowe punkty. Natomiast w ścieżce „Wsparcie grup samopomocowych” i „Rozwój organizacji” będą za to przyznawane 2 dodatkowe punkty. – Pomimo, że w poprzednich edycjach nie było powiatu, gdzie nie realizowany był choć jeden projekt FIO-Mazowsze lokalnie, to jednak wciąż są gminy, gdzie takich działań brakuje – zauważa Daniel Prędkopowicz. – W związku z tym, za cel postawiliśmy sobie, aby dotrzeć także do tych tzw. „białych plam”.

Lista gmin nieobjętych działaniami FIO-ML 2014-2016 znajduje się w zakładce Do pobrania na stronie www.mazowszelokalnie.pl. Tam również dostępny jest Regulamin, w którym są dokładne informacje na temat kryteriów oceny projektów.

Szczegóły na www.mazowszelokalnie.pl

***

Program FIO-Mazowsze Lokalnie wspiera osoby i organizacje, które chcą działać wspólnie na rzecz swojej społeczności. W ciągu minionych trzech lat operatorzy projektu, tj. Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS i Stowarzyszenie Europa i My ocenili ponad 2,2 tys. złożonych wniosków i w konsekwencji wsparli 500 projektów przekazując na ich realizację kwotę pond 2,1 mln złotych.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.mazowszelokalnie.pl

Kontakt telefoniczny: 0801 055 100 lub 22 450 98 73

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MazowszeLokalnie


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Stowarzyszenie "Europa i My"
Miejsce: Województwo Mazowieckie
Data wydarzenia: 2017-03-20
Organizator:

Stowarzyszenie "Europa i My"

Adres:

Rusałki 33, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie

Tel.:

606 131 593

E-mail:

stowarzyszenie@europaimy.org

Www:

http://www.europaimy.org 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • grupy nieformalne
  • konkursy interdyscyplinarne
  • organizacje pozarządowe