Przejdź do treści głównej

Konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

autor(ka): Dominika Wolska
2017-03-16, 11:31
archiwalne
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 373/226/17 z dnia 14 marca 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 roku, zadania publicznego pn.: „Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.:”Pogodne Lato”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 373/226/17 z dnia 14 marca 2017r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w województwie mazowieckim w 2017 roku, zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”- zadanie „Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.:”Pogodne Lato”.

Termin składania ofert: od dnia 17 marca 2017 r. do dnia 10 kwietnia 2017 r .

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne na stronie www.mcps.com.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: MCPS
Data wydarzenia: od 2017-03-17 do 2017-04-10
Organizator:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Adres:

Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa-Ochota, woj. mazowieckie

Tel.:

22 622 42 32

Faks:

22 622 47 32

E-mail:

mcps@mcps.com.pl

Www:

http://www.mcps.com.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • młodzież
  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • wychowanie
  • wypoczynek letni, zimowy