Przejdź do treści głównej

Forum Samorządowe - list do uczestników

autor(ka): Alina Kozińska-Bałdyga
2017-03-16, 11:20
użytkownik
archiwalne
W dniu 16 marca 2017 r. w Warszawie odbywa się Forum Samorządowe. Federacja Inicjatyw Oświatowych skierowała do Uczestników Forum list.

Federacja Inicjatyw Oświatowych skierowała do Uczestników Forum list, którego treść poniżej:

Warszawa, 16 marca 2017

Pan Marek Olszewski

Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

Dot. Forum Samorządowe 16 marca 2017 roku

Szanowny Panie Przewodniczący,

Z ogromną radością przyjmujemy mobilizację przedstawicieli samorządów w obronie samorządności. Samorządność jest wartością fundamentalną dla przemian po 1989 roku. Sprawnie działające samorządy i organizacje pozarządowe są gwarantem demokracji i obszarem dającym możliwość praktycznej realizacji praw obywatelskich i praw ludzkich wszystkim mieszkańcom Polski.

Wierzymy, iż dzisiejsze Forum Samorządowe rozpocznie ogólnopolską debatę o tym, jak usprawnić samorządy, jak spowodować, aby każdy Obywatel miał poczucie współrządzenia i współodpowiedzialności za swoją Małą Ojczyznę. Za najważniejsze dla przyszłości Polski uważamy uruchomienie ogromnego potencjału energii obywatelskiej, który tkwi w naszym społeczeństwie. Uważamy, iż żadne pieniądze i żadne dyrektywy z góry nie zastąpią współpracy, samoorganizacji i oddolnych działań na poziomie wspólnot lokalnych w sołectwach, osiedlach i wsiach tworzących gminy.

Prawdziwa siła państwa tkwi w sile obywateli współpracujących na samym dole w swoich samorządach.

Uważamy, że w usprawnianiu samorządności ogromną rolę do odegrania mają szkoły i przedszkola, nie tylko ucząc dzieci obywatelskości, ale przede wszystkim ucząc rodziców i nauczycieli samorządności i aktywności obywatelskiej. Z naszego doświadczenia wynika, że najlepszym miejscem do uczenia rodziców jest przedszkole ich dziecka. Jest to też najlepsza instytucja do wprowadzania zmiany systemowej na polską wieś.

Doświadczenia stowarzyszeń wiejskich prowadzących szkoły i przedszkola dowodzą, że przekazanie usług publicznych związanych z oświatą w ręce organizacji pozarządowych zarządzanych lub kontrolowanych przez rodziców jest kierunkiem zmian, który powinien być wspierany dla dobra dzieci i podwyższania jakości polskiej edukacji. Uważamy, że outsourcing zadań oświatowych lokalnym organizacjom pozarządowym powinien być wspierany także w celu usprawnienia zarządzania w samorządach.

Mamy nadzieję, że w ramach debaty o usprawnieniu samorządności doceniona zostanie rola współpracy z organizacjami pozarządowymi. Federacja Inicjatyw Oświatowych deklaruje gotowość praktycznych działań służących współpracy samorządowo-pozarządowej. Wierzymy, że taka współpraca samorządów i organizacji pozarządowych będzie fundamentem dla budowania porozumienia ponad podziałami partyjnymi i ponad wszelkimi innymi podziałami. Naszej Ojczyźnie najbardziej potrzebne jest bowiem nie walka, a porozumienie, współpraca i solidarność na co dzień.

Z poważaniem,

Małgorzata Lewandowska, Prezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych

Alina Kozińska-Bałdyga, Wiceprezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Związek Gmin Wiejskich RP
Organizator:

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i inne korporacje samorządowe

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • demokracja
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • partnerstwo
  • współpraca z administracją