Przejdź do treści głównej

Nowy nabór na praktyki zawodowe dla studentów psychologii [Warszawa]

autor(ka): Tomasz Rejent
2017-03-14, 17:51

Dla kogo:

Staż jest skierowany do absolwentów i studentów psychologii, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą kliniczną w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologicznej.

Cel praktyk:

Poznanie podstaw teoretycznych niezbędnych do pracy w zawodzie psychologa. Zapoznanie się ze specyfiką prowadzenia psychoterapii, zajęć psychoedukacyjnych dla podopiecznych fundacji. Zapoznanie się ze specyfiką pracy organizacji pozarządowej, pisanie projektów terapeutycznych itp.

Program praktyk:

– Zapoznanie się z dokumentacją i specyfiką pracy w Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM (misja, cel, statut, projekty terapeutyczne).

– Udział w co najmniej 3-ch konsultacjach psychologicznych i przedyskutowanie wniosków z psychologiem prowadzącym.

– Przeprowadzenie diagnozy psychologicznej.

– Stworzenie planu terapii dla pacjentów obecnie prowadzonych w Fundacji.

– Aktywny udział w zebraniach zespołu.

– Wypełnienie dokumentacji i podsumowanie praktyk z opiekunem praktyk.

– Współprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych zarówno w Fundacji jak i w instytucjach, z którymi Fundacja współpracuje – udział w minimum 2-ch warsztatach jako współprowadzący.

– Napisanie sprawozdań z odbytych warsztatów.

– Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych dla seniorów i niepełnosprawnych.

Ponadto w programie praktyk zawarte są elementy terapeutycznej pracy własnej stażystów w postaci treningów grupowych, które pozwalają rozpoznać i doskonalić własne predyspozycje do pracy z ludźmi.

– Udział w 8-godzinnym szkoleniu z umiejętności terapeutycznych.

– Grupowy trening osobisty

Dodatkowo istnieje możliwość dobrowolnego udziału w Treningu interpersonalnym 20 godzinnym przygotowującym do pracy w zawodzie psychologa dodatkowa odpłatność w wysokości 300 zł

KOSZT 100 GODZIN PRAKTYK: 400 zł

Staż będzie poprzedzony rozmową wstępną z prowadzącym praktyki – psychologiem, psychoterapeutą, Tomaszem Rejentem.

Zgłoszenia oraz pytania dotyczące praktyk udzielane są pod numerem tel. 733 563 311 lub pisząc na adres twojpsycholog2(małpa)gmail.com

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Warszawa
Ważność ogłoszenia: od 2017-03-14 do 2017-05-13
Organizator:

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem

Adres:

Aleje Jerozolimskie 6, 00-375 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

733-563-311

tagi

  • mazowieckie
  • STAŻE
  • Warszawa