Przejdź do treści głównej

Kto wygrał grę o dialog? [relacja]

autor(ka): Jędrzej Dudkiewicz, warszawa.ngo.pl
2017-03-16, 12:49
archiwalne
Za nami ostatni etap projektu Miasto w dialogu z 3 sektorem, który sprawdza, czy obecny system współpracy NGO z Urzędem m.st. Warszawy wymaga zmian. 13 marca 2017 roku odbyła się gra dyskusyjna, w której jedynym prawdziwym zwycięzcą jesteśmy my wszyscy. Serwis warszawa.ngo.pl przeprowadził relację z tego wydarzenia.
Miasto w dialogu z 3 sektorem – co to za projekt?

Projekt Miasto w dialogu z 3 sektorem był efektem rozmów podczas prac nad Programem Rozwoju Współpracy do 2020 roku i zaczął się w lipcu 2016 roku. Odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu Fundacja Pole Dialogu oraz Fundacja Stocznia podzieliły go na pięć etapów. Pierwszym były badania jakościowe, które miały sprawdzić, jak dokładnie funkcjonuje obecny system dialogu między NGO a Urzędem m.st. Warszawy, później przyszedł czas na warsztaty diagnostyczne i debatę, które pogłębiły tę wiedzę, następnie odbył się Kolab. Jego wyniki były fundamentem ostatniego, piątego etapu, czyli gry dyskusyjnej.

Miasto w dialogu z 3 sektorem – gra dyskusyjna

Gra dyskusyjna to mechanizm konsultacji zaproponowany przez Fundację Pole Dialogu. Polega on na tym, że w określonej liczbie grup (w tym przypadku było ich dziewięć) zgromadzone osoby debatują nad wybranymi zagadnieniami. Pytań, którymi zajmowali się uczestnicy było cztery:

1. Czy warto angażować się w warszawską strukturę dialogu?

2. Czy rozszerzać ciała dialogu o nowych uczestników?

3. Czy dodawać nowe zadania ciałom dialogu? Jakie?

4. Przyszłość Forum Dialogu Społecznego, czyli jak zapewnić przepływ informacji w strukturze dialogu?


Zanim doszło do dyskusji nad każdym z tematów, członkowie grup dostali kartki z wypowiedziami, wątpliwościami i postulatami, które pojawiały się na wcześniejszych etapach projektu Miasto w dialogu z 3 sektorem. W ten sposób osoby, które mają mniejsze doświadczenie i wiedzę na temat obecnego systemu dialogu mogły lepiej zrozumieć zagadnienia, a ci, którzy swobodnie poruszają się w tym zagadnieniu mogli poznać nowe argumenty, spojrzeć na coś z innej perspektywy. W trakcie rozmowy, po przedstawieniu swojego stanowiska, każdy mógł też zapisać na kartce tzw. „ale” i wrzucić do odpowiedniego pojemnika. To kolejny sposób na zebranie uwag, które będą analizowane przez Fundację Pole Dialogu i Fundację Stocznia.

Zapytana o grę dyskusyjną Marta Lewandowska powiedziała, że to świetny sposób to, by w krótkim czasie zapoznać się z bardzo dużą liczbą uporządkowanych informacji, a jednocześnie umożliwiający osobistą aktywność. Podsumowując projekt Miasto w dialogu z 3 sektorem, w który była zaangażowana od początku przyznała, że proces ten spowodował, że dużo ludzi zrozumiało lepiej, czym są ciała dialogu. Wyraziła też nadzieję, że wzmocni to – zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz – strukturę dialogu.

Zakończeniem każdej dyskusji było głosowanie na zaproponowane przez organizatorów odpowiedzi. Przykładowo przy pytaniu numer 2 (o to, czy rozszerzać ciała dialogu o nowych uczestników) były trzy możliwości: Nie, zachowajmy obecny stan; Tak, ale tylko o podmioty sformalizowane; Tak, o wszystkich bez ograniczeń. Gra dyskusyjna trwała ponad dwie godziny, a następnie wyniki pracy dziewięciu grup zostały podliczone i podsumowane.

Miasto w dialogu z 3 sektorem – wyniki i co dalej?

Wyniki przedstawiła Agata Urbanik z Fundacji Pole Dialogu. W głosowaniu wzięło udział łącznie ponad 60 osób. W pytaniu pierwszym 87% uczestników (spośród 63) odpowiedziało, że warto angażować się w warszawską strukturę dialogu. Na marginesie można tu dodać, że temat ten był wstępem do właściwej dyskusji, sprawdzeniem, kto ile wie na temat obecnej struktury dialogu.

W pytaniu drugim (o to, czy rozszerzać ciała dialogu o nowych uczestników) brano pod uwagę tylko Komisje Dialogu Społecznego, Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego oraz Forum Dialogu Społecznego, bez Warszawskiej Rady Dialogu Społecznego, ponieważ jest ona umocowana ustawowo i pole manewru jeśli chodzi o zmiany w niej jest ograniczone. Tutaj też można było głosować dwa razy – na poziomie miejskim i na poziomie dzielnicowym.

Na poziomie miejskim (głosowało 59 osób) 37% osób uznało, że sytuacja powinna zostać niezmieniona, 41% rozszerzyłoby ciała dialogu, ale tylko o podmioty sformalizowane, zaś 22% wybrało opcję najbardziej liberalną, dopuszczającą do dialogu wszystkich chętnych. Na poziomie dzielnicowym (głosowało 50 osób) 20% uczestników uznało, że jest dobrze tak, jak jest, 52% otworzyłoby ciała dialogu na podmioty sformalizowane, a 28% dałoby możliwość udziału i zabierania głosu wszystkim.

Pytanie trzecie jasno pokazało, że zgromadzeni w przeważającej większości uważają, że ciała dialogu powinny mieć więcej zadań niż dotychczas. Na poziomie miejskim odpowiedziało tak 95% osób, na poziomie dzielnicowym 93%. Uczestnicy debatowali nad czterema nowymi zadaniami (można było zagłosować na maksymalnie dwa), które mogłyby na siebie przyjąć ciała dialogu. Są to:

1. Konsultowanie przedmiotu zamówień publicznych i kryteriów oceny ofert

2. Opiniowanie powołanych rad społecznych

3. Inicjatywa uchwałodawcza

4. Organizowanie otwartych spotkań dla mieszkańców

Na poziomie miejskim (głosowało 60 osób) zadanie pierwsze wskazało 17 osób, drugie 19, trzecie 44, czwarte zaś 9. Na poziomie dzielnicowym (głosowały 54 osoby) zadanie pierwsze wskazało 12 uczestników, drugie 10, trzecie 32, a czwarte 26.

Pytanie czwarte i ostatnie (o przyszłość Forum Dialogu Społecznego) dawało zgromadzonym do wyboru pięć odpowiedzi (głosowały 54 osoby):

1. Likwidacja

2. Likwidacja: w zamian międzykomisyjne grupy robocze

3. Bez zmian w strukturze

4. Więcej zadań: odpowiedzialność za integrację i całą komunikację wewnątrz i na zewnątrz struktury dialogu

5. Zmiana formuły: spotkania dla delegowanych przedstawicieli ciał dialogu

Opcję pierwszą zaznaczyło 20% osób, drugą 24%, trzecią 7%, czwartą 20%, zaś piątą 28%.

Po zaprezentowaniu wyników gry dyskusyjnej Agata Urbanik powiedziała, że główna część projektu Miasto w dialogu z 3 sektorem została zakończona i obecnie będą trwać prace nad analizą materiału zgromadzone podczas całości procesu. Na tej podstawie powstanie raport, który zaproponuje zmiany w strukturze dialogu. Zostaną one jeszcze potem skonsultowane w trakcie prac nad Programem Współpracy m.st. Warszawy z organizacjami na 2018 rok, wpisane do niego i zaczną obowiązywać od początku przyszłego roku.

Jak tylko Fundacja Pole Dialogu i Fundacja Stocznia podsumują swoje działania, serwis warszawa.ngo.pl zaprezentuje proponowane rozwiązania.


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych. Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.
Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: Inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 11 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • demokracja
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • miasto
  • organizacje pozarządowe
  • partnerstwo
  • współpraca między organizacjami
  • współpraca z administracją