Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie w sprawie likwidacji Fundacji Narodowy Ośrodek Bezpieczeństwa Elektrycznego /NOBE/ [Warszawa]

autor(ka): Anna Dzięcioł
2017-03-10, 14:34

Likwidator Fundacji podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 2/2016 Kolegium Fundatorów Fundacji Narodowy Ośrodek Bezpieczeństwa Elektrycznego /NOBE/ z dnia 5.10.2016 r. w sprawie postawienia Fundacji NOBE w stan likwidacji oraz postanowienia Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS, sygn. akt. WA.XII NS-REJ.KRS/084613/16/489 z dnia 22.12.2016 wszczęta została likwidacja Fundacji NOBE z siedzibą w Warszawie (KRS 0000428956).

Na likwidatora wyznaczono pana Janusza Nowastowskiego.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Fundacji do zgłoszenia ewentualnych roszczeń w terminie do 5 maja 2017 r. na adres e-mail:

Likwidator:

Janusz Nowastowski

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Warszawa
Ważność ogłoszenia: od 2017-03-10 do 2017-05-10
Organizator:

Fundacja Narodowy Ośrodek Bezpieczeństwa Elektrycznego /NOBE/

Adres:

Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. Mazowieckie

Tel.:

22 55 64 329

E-mail:

anna.dzieciol@sep.com.pl

tagi

  • KOMUNIKATY
  • mazowieckie
  • Warszawa