Przejdź do treści głównej

O zdrowiu interdyscyplinarnie i przekrojowo na II Warszawskich Dniach Promocji Zdrowia

autor(ka): Filip Makowiecki
2017-03-09, 15:51
użytkownik
archiwalne
Logo II Warszawskich Dni Promocji Zdrowia.
9 marca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczęły się II Warszawskie Dni Promocji Zdrowia – konferencja naukowa organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego – Sekcja Promocji Zdrowia. Dwa dni zajmą debaty panelowe z udziałem ekspertów oraz prezentacje wyników badań młodych naukowców z całego kraju. Partnerem społecznym wydarzenia jest Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

9 marca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczęły się II Warszawskie Dni Promocji Zdrowia – konferencja naukowa organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego – Sekcja Promocji Zdrowia. Dwa dni zajmą debaty panelowe z udziałem ekspertów oraz prezentacje wyników badań młodych naukowców z całego kraju. Partnerem społecznym wydarzenia jest Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

Celem Warszawskich Dni Promocji Zdrowia jest pobudzanie dyskusji na temat aktualnych zagadnień związanych ze zdrowiem publicznym i promocją zdrowia. Tematami przewodnimi tej edycji zostały samoleczenie oraz healthy ageing. – Wbrew pozorom zagadnienia te są ze sobą ściśle powiązane, na przykład mądra edukacja w zakresie samoleczenia może być jedną ze strategii wspierających zdrowe starzenie się – tłumaczy dr Dominik Olejniczak, opiekun koła naukowego. – W obliczu zmian demograficznych i związanej z nimi potencjalnej niewydolności systemu ochrony zdrowia oba będą też wymagały coraz większej uwagi zarówno ze strony badaczy, jak i praktyków promocji zdrowia.

Problematyce zdrowego starzenia się poświęcono sesję ekspercką otwierającą konferencję. W jej trakcie Beata Tokarz-Kamińska, Członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” prowadzącego projekt inkubacji projektów senioralnych „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”, przedstawiła rolę inicjatyw oddolnych w stawianiu czoła wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa, a dr Anna Staniszewska z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM oraz Prezes Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani opowiedziała o najważniejszych spostrzeżeniach z realizacji projektu „Przewietrz apteczkę!” – warsztatów bezpiecznej farmakoterapii dla seniorów. Stefan Kołucki (dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) i Dariusz Poznański (dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia) rozważali, co wynika z tego dla rozwiązań systemowych, a także przedstawili aktualne i planowane programy rządowe.

Mimo różnic w podejściu do tematu, prelegenci zgadzają się, że duże znaczenie ma podejście interdyscyplinarne, łączące działania oddolne i systemowe, lokalne i ogólnopolskie. Czerpanie inspiracji z inicjatyw zagranicznych i krajowych oraz wypracowywanie i upowszechnianie dobrych praktyk może uzupełniać obecną ofertę dla osób starszych. Ważnym wątkiem okazało się docieranie do młodych – zarówno jako opiekunów osób biskich w wieku podeszłym, jak i przyszłych seniorów.

Również dzisiejsza sesja studencka obfitowała w różnorodne podejścia do tematów wiodących konferencji – od kwestii profilaktyki chorób uznawanych za praktycznie wymarłe, przez zagadnienia związane z dietą, samoleczeniem i dostępnością leków OTC, aż po kwestię komunikacji z lekarzami. Kilkanaście referatów prezentowanych podczas dwóch dni wydarzenia wybrano spośród zgłoszeń zespołów z całej Polski. – To pokazuje, jak aktualna jest problematyka healthy ageing oraz samoleczenia i samoopieki dla młodego pokolenia badaczy – cieszy się dr Olejniczak. – Daje to także nadzieję na wypracowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań z tego obszaru.

Drugi dzień konferencji otworzy debata panelowa „Miejsce samoleczenia w zdrowiu publicznym”, w której wezmą udział dr Magdalena Ankiersztejn-Bartczak – Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej, dr n. farm. Anna Kijewska z Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dr Krzysztof Puchalski z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi oraz dr Maria Rogaczewska, kierownik Centrum Wyzwań Społecznych ISS UW i przedstawicielka międzynarodowego projektu Pro-Health 65+.

Partnerami wydarzenia są: Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM, Samorząd Studentów WUM, firma USP Zdrowie oraz Spółdzielnia Złotokłos. Zostało one także objęte patronatem przez JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Burmistrza Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Patronem medialnym jest Radio Kampus.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ochrona zdrowia