Przejdź do treści głównej

Warszawa. Konkurs dotacyjny: Opracowanie i przeprowadzenie miejskiego programu akceleracyjnego dla przedsiębiorców sektora MŚP z branż: IT/ICT

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-03-06, 10:33
archiwalne
Prezydent m.st. Warszawy ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać do 27 marca 2017 r.

Kategoria konkursu:

  • Fundusze europejskie

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Opracowanie i przeprowadzenie miejskiego programu akceleracyjnego dla przedsiębiorców sektora MŚP z branż: IT/ICT (w szczególności: gry komputerowe, aplikacje mobilne, usługi internetowe, handel elektroniczny) oraz nowoczesna moda i projektowanie

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 27.03.2017 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03. 2017 roku do godz. 16:00 w Biurze Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy Centrum Przedsiębiorczości Smolna przy ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy Centrum Przedsiębiorczości Smolna ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Agnieszka Łodygowska, nr telefonu 22 443-02-46, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Data wydarzenia: od 2017-03-06 do 2017-03-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • nowe technologie
  • przedsiębiorczość