Przejdź do treści głównej

Warszawa-Wesoła. Konkurs dotacyjny: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego - obóz profilaktyczny

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-02-17, 16:44
archiwalne
Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać do 13 marca 2017 r.

Kategoria konkursu:

 • Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z terenu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w formie wyjazdowego obozu profilaktycznego

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem hhttps://www.witkac.pl/Account/Login do dnia 13 marca 2017 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2017 roku do godz. 15.00 w Kancelarii Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydziału Spraw Społecznych i Lokalowych dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Anna Bernstock, nr telefonu 22 773 60 25, od 06.03.2017 r. do 10.03.2017 r. w godz. 9.00-15.00).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Data wydarzenia: od 2017-02-17 do 2017-03-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dzieci
 • edukacja
 • młodzież
 • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
 • wypoczynek letni, zimowy