Przejdź do treści głównej

Warszawa-Mokotów. Konkurs dotacyjny: Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-02-17, 16:24
archiwalne
Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać do 10 marca 2017 r.

Kategoria konkursu:

  • Ochrona środowiska

Informacje dodatkowe:

Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 10.03.2017 roku do godz. 15:00​. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2017 roku do godz. 15:00​ w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Wiktorska 91A p. 408, 02-582 Warszawa, lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Wiktorska 91A p. 408, 02-582 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Michał Drabarek, nr telefonu 22 443 63 74, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

 


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Data wydarzenia: od 2017-02-17 do 2017-03-10
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekologia, środowisko
  • ochrona przyrody
  • wspólnoty i społeczności lokalne