Przejdź do treści głównej

Konsultacje: Jak wybierzemy przedstawicieli do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

autor(ka): Joanna Malarczyk
2016-06-29, 13:30
archiwalne
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 1 lipca 2016 r. do 22 lipca 2016 r.

Projekt uchwały zostanie:

 1. opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.ngo.pl;
 2. przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych
  w Bazie Danych na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl;
 3. wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 307, oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:
 1. Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
 2. Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
 3. Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
 4. Delegatura Radomiu ul. Kościuszki 5a,
 5. Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego

Opinie do Projektu należy składać:

 1. osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul Okrzei 35;
 2. osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na adresy wskazane w ust. 3 pkt 3 lit. a-e;
 3. drogą elektroniczną na adres email: ;
 4. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego pod nr telefonu 59 79 679, 22 59 79 680, e-mail: .


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Data wydarzenia: od 2016-07-01 do 2016-07-22
Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Adres:

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

22 59 79 679

Www:

http://www.mazovia.pl  http://www.dialog.mazovia.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • pożytek publiczny
 • współpraca z administracją