Przejdź do treści głównej

SCWO: DKDS Białołęka, czyli jak dobrze współpracować z urzędem

autor(ka): Federacja MAZOWIA
2016-06-22, 03:00
użytkownik
archiwalne
Komisja Dialogu Społecznego na Białołęce stanowi doskonały dowód na to, że możliwy jest skuteczny dialog między dzielnicą a organizacjami pozarządowymi. Poniżej prezentujemy kilka ciekawych przykładów wspólnych działań DKDS Białołęka i Urzędu Dzielnicy.
Wsparcie dla OPP

W tym roku Urząd Dzielnicy Białołęka aktywnie wsparł zbiórkę 1% dla organizacji pożytku publicznego, publikując na swojej stronie wyczerpujące informacje o akcji. Czytamy w niej: „Zachęcamy (...), aby wesprzeć organizacje, które mają siedzibę na Białołęce, prowadzą działalność na rzecz Dzielnicy Białołęka lub jej mieszkańców. Wspierając organizacje nawet najmniejszą kwotą, powodujemy, że te pieniądze wracają do nas w postaci bogatszej oferty, np. kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej czy profilaktycznej, którą świadczą te organizacje”.

Oprócz tego na głównej stronie urzędu znalazły się baner zachęcający do przekazywania 1% oraz lista organizacji OPP, a w „Czasie Białołęki” (gazecie wydawanej przez urząd) można było przeczytać artykuły prezentujące NGO. Promocja akcji odbywała się także w serwisie Facebook – na fanpage'u urzędu.

Ale zachęta do wsparcia organizacji to niejedyny obszar współpracy tych podmiotów. Białołęcki urząd dwukrotnie zaprosił członków DKDS do uczestnictwa w komisji wybierającej kandydatów na stanowisko dyrektora Białołęckiego Ośrodka Kultury. – Chociaż przy okazji ostatniego konkursu Prezydent Miasta podjęła inną decyzję i przedstawiciel DKDS nie brał udziału w wyborze dyrektora, Urząd Dzielnicy widzi potrzebę obecności przedstawicieli organizacji społecznych przy wyborze szefa placówki, która w swoim statucie ma wpisaną współpracę z NGO – mówi Bartłomiej Włodkowski, przewodniczący DKDS.

Razem można więcej

Białołęckie organizacje mogą liczyć także na owocną współpracę przy organizacji czerwcowego pikniku pozarządowego „Białołęka Pożyteczna”, odbywającego się w Parku Henrykowskim w ramach Dni Białołęki. W tym roku program drugiego dnia pikniku przygotowany został w całości przez organizacje działające w tej dzielnicy. Miasteczko organizacji tworzyło kilkanaście aktywnych NGO z dzielnicy, które, oprócz informowania o swojej działalności, zaoferowały mieszkańcom szereg atrakcji i działań animacyjnych. Bardzo cenne okazało się wsparcie udzielone przez Urząd Dzielnicy Białołęka. Na prośbę DKDS sfinansował on wynajęcie namiotów, w których znajdowały się stoiska organizacji, a także druk piętnastu tysięcy egzemplarzy gazety piknikowej, pt. „Białołęka Pożyteczna”, prezentującej białołęckie organizacje biorące udział w wydarzeniu.

Ale to nie koniec pomocy, jakiej białołęcki Ratusz udziela lokalnym organizacjom. Na wniosek DKDS podmiotom III sektora udostępniono jedną stronę w piśmie „Czas Białołęki”. Przygotowaniem tekstów zajmuje się powołany do tego celu trzyosobowy zespół prasowy, składający się z członków komisji. Organizacje planują wykorzystać tę możliwość do informowania mieszkańców dzielnicy o swoich działaniach, projektach, akcjach, wydarzeniach ważnych dla całego sektora oraz do prezentowania swoich organizacji.

Wpływ na rzeczywistość

Dzięki udanemu dialogowi z urzędem, białołęckie NGO mają realny wpływ na działania w swojej dzielnicy. W zeszłym roku Dzielnicowa Komisja wynegocjowała większy budżet dla organizacji pozarządowych na konkursy dotacyjne w 2016 roku. Miała także duży wpływ na tematy konkursów w dziedzinie kultury i polityki społecznej. W porozumieniu z DKDS Białołęka ruszył m.in. unikatowy konkurs „Zrealizuj swój pomysł w BOK-u” na współorganizację wydarzeń we współpracy z Białołęckim Ośrodkiem Kultury. Ponadto komisja – w porozumieniu z urzędem – przystąpiła w ostatnich miesiącach do tworzenia lokalnej strategii w dziedzinie kultury, edukacji i spraw społecznych dla dzielnicy.

Zgodna współpraca to lepsze projekty

Dzięki dotychczasowym sukcesom współpraca urzędu z DKDS rozszerza się na coraz to nowe obszary. W ostatnim posiedzeniu Komisji uczestniczyli przedstawiciele nowo wybranej Białołęckiej Rady Seniorów. Efektem spotkania było wypracowanie trzech wniosków, które zostaną złożone przez Radę do Urzędu Dzielnicy i poparte przez DKDS Białołęka. Jedną z propozycji jest stworzenie przewodnika „Białołęka przyjazna seniorom”.


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: Federacja MAZOWIA
Miejsce: Warszawa
Organizator:

Federacja MAZOWIA

Adres:

Kredytowa 6 lok. 22, 00-062 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

22 652 22 66

Www:

http://www.mazowia.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • partnerstwo
  • rozwój regionalny
  • współpraca z administracją