Przejdź do treści głównej

Warszawskie NGO i eksperci

archiwalne
Warszawskie organizacje częściej niż pozostałe utrzymują kontakty ze środowiskiem naukowym i ekspertami. Wynika to ze specyfiki warszawskiego sektora pozarządowego, który stosunkowo często zajmuje się działalnością badawczo-rozwojową.

Kontakty ze środowiskiem naukowym i ekspertami ma 78% warszawskiego sektora pozarządowego, przy czym dla 25% mają one trwały i regularny charakter. Dla porównania, w całym kraju kontakty z tego typu partnerami utrzymuje 49% organizacji, a w 12% przypadków są one trwałe i regularne.

Gdyby – na podstawie utrzymywania kontaktów – ułożyć hierarchię ważności partnerów sektora pozarządowego, w Warszawie środowisko naukowe i eksperci znaleźliby się na czwartym miejscu (stołeczne organizacje częściej utrzymują kontakty tylko z innymi organizacjami, lokalnym samorządem i mediami lokalnymi). W całej Polsce natomiast zajęliby dopiero dziesiątą pozycję. Skąd mogą wynikać wspomniane różnice?

Wykres 1. Kontakty organizacji ze środowiskiem naukowym i ekspertami

Badania i rozwój

Jedną z charakterystycznych cech warszawskiego sektora pozarządowego jest większa niż w innych częściach Polski branża organizacji zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową. W całym kraju organizacje, dla których jest to podstawowy obszar działania, to zaledwie 2% wszystkich fundacji i stowarzyszeń. W Warszawie jest ich natomiast dwukrotnie więcej – 4%. Działalność badawczo-rozwojowa może także być prowadzona dodatkowo (jako istotna, choć nie najważniejsza dziedzina aktywności) przez organizacje uznające za podstawowy inny obszar (np. kulturę czy edukację). Gdyby spojrzeć w taki, szerszy sposób, w Warszawie działalnością badawczo-rozwojową zajmuje się co piąta organizacja (21%); w całej Polsce natomiast tylko co dziesiąta (10%).

Z pewnością tłumaczy to bardziej intensywne kontakty warszawskich fundacji i stowarzyszeń z ekspertami oraz środowiskiem akademickim. Badania i rozwój to bowiem branża, która w dużym stopniu wymaga wsparcia ekspertów oraz naukowców.

Wykres 2. Odsetek organizacji zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową

Formy działania NGO

Podobne zależności dotyczą form działań podejmowanych przez warszawskie organizacje. Zdecydowanie częściej niż pozostałe stowarzyszenia i fundacje organizują one debaty, konferencje i seminaria, częściej prowadzą też badania naukowe i analizy, zbierają i przetwarzają dane. W Warszawie częściej zdarza się również, że organizacje zajmują się lobbingiem na rzecz zmian o charakterze systemowym, a także wydawaniem branżowych czasopism, biuletynów, raportów.

Wykres 3. Formy działań

Wszystkie te formy aktywności – bardziej typowe dla warszawskich organizacji – wymagają kontaktów i współpracy z ekspertami i środowiskiem naukowym. Nie powinno więc dziwić, że podejmując tego typu opiniotwórcze działania, wpływając na kształt i kierunki debaty publicznej oraz polityki państwa lub samorządu, nawiązują częściej kontakty ze środowiskiem akademickim, które jest dla nich ważnym zapleczem przy podejmowanych działaniach.


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna (fakty.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • nauka i technika
  • profesjonalizacja, podnoszenie kwalifikacji
  • współpraca z uczelniami
  • z badań III sektora