Przejdź do treści głównej

PAFW. To już 15 lat! [relacja]

archiwalne
15 maja 2015 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w gronie znakomitych gości świętowała jubileusz 15-lecia rozpoczęcia swoich działań programowych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP, Profesor Jerzy Buzek, były Premier i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Profesor Andrzej Rzepliński, Prezes Trybunału Konstytucyjnego wraz z Ministrem Maciejem Granieckim, Szefem Biura Trybunału Konstytucyjnego, Krzysztof Kwiatkowski, Prezes NIK, Ambasador USA Stephen Mull, Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP oraz inni przedstawiciele władz, a także mediów i biznesu.

Wśród 600 gości, obok Członków Rady Dyrektorów PAFW oraz Partnerów Fundacji, którzy realizują jej programy, znalazło się wiele innych ważnych dla Fundacji osób, m.in. animatorzy aktywności lokalnej, uczestnicy programu „Liderzy PAFW” oraz ich tutorzy, przedstawiciele szkół, bibliotek oraz licznych organizacji obywatelskich z całej Polski.

Jubileusz 15-lecia PAFW był połączony ze zjazdem uczestników Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda, w którym udział wzięło 300 absolwentów programu z 11 krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Mołdawii, Rosji, Słowacji i Ukrainy.

„Przywołując dziś początki naszych działań, naszej pracy, nie sposób nie zdziwić się, że to już 15 lat. Przemknęły one bowiem niepostrzeżenie, bez zapowiedzi (…). Dziś, świętując tę rocznicę chcielibyśmy przybliżyć Państwu nasz fundacyjny bilans, a jednocześnie podziękować tym, bez których udziału dorobek Fundacji nie byłby możliwy” – powiedział Jerzy Koźmiński, Prezes Fundacji, witając gości.

Następnie głos zabrał współgospodarz jubileuszu Przewodniczący Rady Dyrektorów PAFW Andrew Nagorski, który wyraził uznanie dla dokonań Polski w czasie ostatniego 25-lecia. „Z olbrzymią satysfakcją my – Członkowie Rady Dyrektorów Fundacji – patrzymy na osiągnięcia Polski i Fundacji przez te ostatnie 15 lat. W Polsce dokonała się wspaniała transformacja, nie tylko w sferze społecznej, politycznej i gospodarczej. Polacy z pesymistów stali się optymistami. Cieszymy się, że Fundacja nie tylko bierze udział w tej transformacji, ale też przyśpiesza ją” – podkreślił Andrew Nagorski.

Z okazji jubileuszu Fundacja otrzymała wiele listów z gratulacjami. Minister Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP odczytał list od Prezydenta Bronisława Komorowskiego, w którym Prezydent napisał m.in.: „Budzi moje wielkie uznanie, że od samego początku domeną działań Fundacji stało się społeczeństwo obywatelskie. Zwracam się do wszystkich Państwa z szacunkiem i wdzięcznością za dobre zmiany, jakie Polska zawdzięcza Państwa aktywności i zaangażowaniu. Przede wszystkim w setkach lokalnych wspólnot, w małych ojczyznach. To wspaniały dorobek kreatywnego, innowacyjnego myślenia, obywatelskiej aktywności, nowoczesnego patriotyzmu.” W swoim wystąpieniu Minister Michałowski przypominał również, że dzień wcześniej, 14 maja, w Pałacu Prezydenckim, odznaczenia za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej transformacji ustrojowej i gospodarczej otrzymali: Joseph C. Bell – Członek Rady Dyrektorów PAFW, C. Douglas Ades – Starszy Doradca Fundacji oraz Norman E. Haslun pełniący funkcję Dyrektora Finansowego i Sekretarza Rady Dyrektorów Fundacji. Minister Jacek Michałowski podkreślił, że „wszyscy oni są związani z pomaganiem Polsce od 25 lat".

Wyrazy uznania skierował do Fundacji Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, którego list odczytał Ambasador USA w Polsce Stephen Mull. Wiceprezydent Biden podkreślił zasługi Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości (fundatora i założyciela PAFW) dla rozwoju polskiej gospodarki w okresie trudnych przemian gospodarczych, a także docenił zaangażowanie Fundacji w przekazywanie polskich doświadczeń związanych z transformacją innym krajom Europy Środkowej i Wschodniej. „Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności kontynuuje szlachetną misję Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości - budowania bezpiecznej i dobrze prosperującej Polski w sposób, który podkreśla silne więzi przyjaźni i solidarności łączące nasze dwa narody. Wasze inwestycje w edukację, rozwój społeczności lokalnych i promowanie Polski jako państwa modelowego dla innych w regionie to działania o wadze nie do przecenienia. Wasza pomoc dla sąsiadów, na przykład udzielanie stypendiów dla młodych ludzi z Ukrainy, aby mogli studiować w Polsce, jest przejawem trwałego zaangażowania Fundacji na rzecz regionu.” – napisał Wiceprezydent Biden.

Nie zabrakło również ciepłych słów od byłych Prezydentów Polski – Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego. „Jestem przekonany, że cała Wasza działalność to ogromnie ważna inwestycja na przyszłość, której długo jeszcze będzie potrzebować modernizująca się Polska” – napisał w liście do Fundacji Prezydent Lech Wałęsa. Z kolei Prezydent Kwaśniewski podkreślił znaczenie programów PAFW o charakterze międzynarodowym, animujących współpracę organizacji społecznych z Polski z organizacjami z krajów Regionu. „Dzięki Waszym staraniom możliwy był szeroki rozwój kontaktów polskich organizacji pozarządowych oraz innych instytucji z partnerami zza naszej wschodniej granicy. Zbudowana została sieć kontaktów i projektów, która dzięki efektowi synergii zaczęła przynosić wspaniałe owoce.” – napisał Prezydent Kwaśniewski.

„Nie chciałbym wracać do szczegółów, które niosła ze sobą Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Powiem tylko o dwóch programach. Jeden z nich, to „PROJEKTOR – wolontariat studencki”. To jest program, w którym było 25 tysięcy projektów, 11 tysięcy studentów wzięło w nim udział i ja sam w wakacje w nim uczestniczyłem” – powiedział w swoim wystąpieniu Profesor Jerzy Buzek. Były Premier RP, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Honorowy Wolontariusz programu „PROJEKTOR”. Podkreślił, że „takich programów Fundacja miała wiele; doskonale wiemy, jak ważne to było dla edukacji, jak ważne to było dla naszych społeczności lokalnych, jak rozbudzało to naszą potrzebę uczestnictwa, zwłaszcza w tych małych miejscowościach.” Premier Jerzy Buzek przywołał również genezę zaangażowania PAFW w Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską „Pro Publico Bono”, zainicjowanego przez niego w 1999 r., w którym od 2000 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest fundatorem nagród.

Jubileusz 15-lecia Fundacji był również okazją do podsumowania współpracy PAFW z Fundacją Billa i Melindy Gatesów, co w latach 2008-2015 pozwoliło na realizację unikalnego w skali kraju Programu Rozwoju Bibliotek. Przedsięwzięcie, na które Fundacja Gatesów przekazała PAFW grant w wysokości blisko 31 milionów dolarów, było realizowane przez utworzoną przez PAFW Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) i przyczyniło się do przekształcenia blisko 4 tysięcy placówek bibliotecznych z ponad 1250 gmin w nowoczesne, wielofunkcyjne centra dostępu do informacji, edukacji i kultury, animujące zarazem aktywność obywatelską. Gratulacje dla PAFW i FRSI w przekazie video przekazała Deborah Jacobs– Dyrektor Programu „Global Libraries” w Fundacji Billa i Melindy Gatesów. „Od Turcji po Indonezję – inni pobierali nauki z doświadczeń i sukcesów Polski. Chciałabym wyrazić uznanie pod adresem PAFW oraz FRSI za sukcesy, jakie te organizacje osiągnęły w Polsce oraz podziękować im szczerze za to, że dzielą się swoją pracą z innymi i wpływają na rozwój bibliotek na całym świecie” – powiedziała Deborah Jacobs.

Jubileuszowa prezentacja działalności Fundacji oparta była na sześciu odcinkach filmu ukazujących jej historię oraz poszczególne obszary programowe. Podczas uroczystości uhonorowani zostali Realizatorzy programów PAFW, z którymi Fundacja współpracuje od początku swojej działalności. Prezes Fundacji oraz Przewodniczący Rady Dyrektorów wraz z innymi Członkami Rady wręczyli Partnerom PAFW specjalnie przygotowane na tę okazję statuetki. Z okazji 15-lecia Fundacja uhonorowała następujące organizacje: w obszarze edukacji – Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Nidzicką Fundację Rozwoju „Nida”, Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, Fundację Rozwoju Wolontariatu i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

W obszarze rozwoju społeczności lokalnych – Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Instytut Spraw Publicznych, Fundację „Szkoła Liderów” a także Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia; w obszarze dzielenia się polskim doświadczeniem: Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Statuetkę otrzymała również Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za realizację Programu Rozwoju Bibliotek.

Jubileuszową galę zakończyła krótka prezentacja filmowa najważniejszych dokonań Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w liczbach.

Spotkanie poprowadziła Anna Popek.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Organizator:

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Adres:

Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

22 550 28 00

Faks:

22 550 28 01

Www:

http://www.pafw.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • demokracja
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • organizacje wspierające
  • społeczeństwo obywatelskie