Przejdź do treści głównej

Donos na śmieci

autor(ka): Kamila Musiatowicz
2015-05-13, 09:14
archiwalne
Drażnią Cię przepełnione śmietniki, dzikie wysypiska, brak możliwości segregowania we własnej altanie śmietnikowej? A może masz inny problem dotyczący gospodarki odpadowej? Zgłoś to do Fundacji Alter Eko!

Na początku lutego 2015 r. ruszył projekt "Kontrola obywatelska wdrożenia ustawy śmieciowej", realizowany przez Fundację alter eko, przy wsparciu środków z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem projektu jest zdiagnozowanie uchybień w działalności gmin we wdrażaniu "ustawy śmieciowej" na Mazowszu.

W lipcu miną dwa lata odkąd weszła w życie Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przenosząca obowiązek organizacji systemu odbioru na gminy. Ustawa ta jest narzędziem do realizacji dyrektyw unijnych, które nakładają na Polskę m.in. obowiązek zmniejszenia ilości powstających odpadów, jak i ich recyklingu (do 2020 r. – 50 proc., obecnie w Polsce recyklingowi poddawane jest zaledwie 10,5 proc. odpadów). Nieosiągnięcie wyznaczonych prze z Unię poziomów skutkować będzie ogromnymi karami finansowymi dla Polski.

Jednak nie tylko kar finansowych powinniśmy się obawiać. Niesprawnie działający system gospodarowania odpadami stwarza przede wszystkim zagrożenie dla zdrowia i życia. Corocznie, z powodu zatrucia i uduszenia odpadami ginie milion ptaków i ssaków. Składowiska odpadów są źródłem skażenia powietrza, gleby i wody oraz nieprzyjemnego zapachu.

W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzony monitoring wdrożenia zapisów "ustawy śmieciowej” przez gminy na Mazowszu w zakresie m.in. prowadzonych przez gminy działań informacyjno-edukacyjnych, udostępnionych pojemników do segregacji, funkcjonowania portalu interwencyjnego dla mieszkańców, osiągniętych poziomów recyklingu i porównaniu ich z wymogami unijnymi.

Z myślą o mieszkańcach, którzy napotkają problemy związane z gospodarką odpadową uruchomiono formularz interwencyjny, umożliwiający zgłaszanie problemów w zakresie złego gospodarowania odpadami (interwencje można zgłaszać na stronie projektu: www.monitorujemyodpady.pl ). Zgłoszenia interwencyjne przyjmowane są również drogą telefoniczną u konsultanta ds. interwencji. Dyżury odbywają się w każdy wtorek i środę w godzinach 10.00 – 15.00 pod numerem telefonu: 600 269 540. Informacje na temat napotkanych nieprawidłowości można również przekazać nam drogą mailową, na adres: .

Dodatkowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie: www.monitorujemyodpady.pl oraz na facebooku projektu: www.facebook.com/monitorujemyodpady.

Projekt „Kontrola obywatelska wdrożenia przepisów "ustawy śmieciowej” korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Fundacja alter eko
Miejsce: Warszawa,
Data wydarzenia: od 2015-05-13 do 2015-06-30
Organizator:

Fundacja Alter Eko

Adres:

Kujawska 3 lok. 1, 00-793 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

502 627 651

E-mail:

fundacja@altereko.pl

Www:

http://www.altereko.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja ekologiczna
  • ekologia, środowisko
  • ochrona przyrody
  • recykling