Przejdź do treści głównej

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej [cały kraj]

autor(ka): Barbara Szlagor
2015-01-31, 06:51

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej prowadzonej przez Fundację Księdza Orione Czyńmy Dobro w okresie od dnia 01 marca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Organizator zbiórki: Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 12.

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka została przeprowadzona na podstawie decyzji wydanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 125/2014 z dnia 03 marca 2014 r.

Suma zebranych ofiar pieniężnych uwzględniająca ilość i rodzaj zebranych środków na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej.

Na wyodrębnione na potrzeby zbiórki publicznej konto bankowe darczyńcy wpłacili ofiary w łącznej kwocie 1.400,00 PLN. Za pośrednictwem portalu Siepomaga.pl. prowadzonego przez Fundację SIEPOMAGA, na wyodrębnione na potrzeby zbiórki konto bankowe wpłynęły ofiary w kwocie 30.108,20 PLN. Łącznie suma zebranych ofiar pieniężnych ze zbiórki wyniosła 31.508,20 PLN.

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane na poszczególne cele zbiórki w następujący sposób:

 1. opłacono usługę medyczną Podopiecznej (projekt Lenka 49) w kwocie 1.700,00 PLN,
 2. dokonano refundacji za leczenie, rehabilitację i zakup niezbędnego sprzętu do rehabilitacji Podopiecznego (projekt Robert 44) w kwocie 7.659,84 PLN,
 3. dofinansowano zakup windy dla niepełnosprawnych w kwocie 1.100,00 PLN,
 4. ofiarę w wysokości 300,00 PLN, która nie została określona przez darczyńcę na konkretny cel, przeznaczono na zakup środków higienicznych i leków dla uczestników IV turnusu rekolekcyjnego dla osób niepełnosprawnych, chorych
  i samotnych w Brańszczyku.

W ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej pomoc otrzymało dwóch Podopiecznych Fundacji oraz dwie instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rodzaj i ilość zebranych darów rzeczowych: Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie prowadziła zbiórki darów rzeczowych.

Wysokość kosztów związanych z przeprowadzeniem zbiórki publicznej, z dokładnym wymienieniem rodzaju
i wysokości poszczególnych wydatków:

Nie poniesiono żadnych kosztów związanych z prowadzeniem zbiórki publicznej.

Zarząd Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro informuje, że do dnia 26.01.2015 r. Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro przekazała na poszczególne cele kwotę 10.759,84 PLN, pozostała część ofiar ze zbiórki publicznej tj. 20.748,36 PLN zostanie rozliczona po otrzymaniu faktur dokumentujących wydatki od Podopiecznych. Zbiórka zostanie całkowicie rozliczona najpóźniej do dnia 31.10.2015 r.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: cały kraj
Ważność ogłoszenia: od 2015-01-31 do 2015-03-31
Organizator:

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro

Adres:

Williama Lindleya 12, 02-005 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

22 622 56 78, 62 502 53 50

Faks:

22 622 56 78 wew. 40

E-mail:

fundacja@czynmydobro.pl

Www:

http://www.czynmydobro.pl 

tagi

 • dolnośląskie
 • KOMUNIKATY
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • Lublin
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • warmińsko-mazurskie
 • Warszawa
 • wielkopolskie
 • Wrocław
 • zachodniopomorskie