Przejdź do treści głównej

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej [teren całego kaju]

autor(ka): Tatiana Banaszczyk
2015-01-29, 09:25

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej Społecznego Komitetu Pomocy Osobom ze Schorzeniem Rdzenia Kręgowego (AVM) z siedzibą w Łasku

Działając na mocy decyzji nr 321/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. wydanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, Społeczny Komitet Pomocy Osobom ze Schorzeniem Rdzenia Kręgowego (AVM) z siedzibą w Łasku (kod 98-100), ul. Ogrodowa 1B, informuje, że w terminie od dnia 12 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. została przeprowadzona zbiórka publiczna z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznych Komitetu.

Zbiórka funduszy przeprowadzona została w formie dobrowolnych datków do zaplombowanej puszki kwestarskiej oraz dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy Komitetu w Banku Spółdzielczym w Poddębicach, Oddziale w Łasku nr 65 92630000 0500 5015 2005 0001.

Kwota zebranych datków do zaplombowanej puszki kwestarskiej wyniosła: 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt zł), która w dniu 29 grudnia 2014 r. w całości została wpłacona na ww. konto bankowe.

Kwota zebranych wpłat na rachunek bankowy wyniosła: 54.294,99 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery zł dziewięćdziesiąt dziewięć gr).

Kwota odsetek bankowych doliczonych do rachunku od zdeponowanych środków wyniosła: 4,52 zł (słownie: cztery zł pięćdziesiąt dwa gr).

Łącznie Komitet uzyskał środki pieniężne w kwocie: 55.149,51 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć zł pięćdziesiąt jeden gr).

Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej obejmowały wyłącznie koszty prowadzenia rachunku bankowego i wyniosły: 53,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy zł), które stanowią 0,1 % zebranej kwoty.

Opłatę skarbową za pozwolenie, opłaty pocztowe, ogłoszenia oraz wykonanie puszki kwestarskiej sfinansowali członkowie Komitetu Organizacyjnego ze środków prywatnych.

Zebrane środki zostały w przeznaczone na pokrycie kosztów pierwszej operacji i przedpłaty na drugą operację podopiecznego Komitetu p. Dawida Madeja. Wyniosły one w 2014 r. 54.390,06 zł (słownie pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt zł sześć gr), co stanowi równowartość 12.713,00 euro. Suma ta przekazana została w dniach 22 sierpnia 2014 r. oraz 29 grudnia 2014 r. na konto bankowe Hopital Foch, 92151 Suresnes Cedex we Francji.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Komitet dysponował na rachunku bankowym saldem 706,45 zł (słownie: siedemset sześć zł czterdzieści pięć gr).

Komitet serdecznie dziękuje wszystkim Darczyńcom za okazane wsparcie.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: teren całego kaju
Ważność ogłoszenia: od 2015-01-28 do 2015-02-28
Organizator:

Społeczny Komitet Pomocy Osobom ze Schorzeniem Rdzenia Kręgowego (AVM) z siedzibą w Łasku

Adres:

Ogrodowa 1B, 98-100 Łask, woj. Łódzkie

Tel.:

502248881

E-mail:

tatiana.banaszczyk@gmail.com

tagi

 • dolnośląskie
 • KOMUNIKATY
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • Lublin
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • Warszawa
 • wielkopolskie
 • Wrocław
 • zachodniopomorskie