Przejdź do treści głównej

SEMINARIA I SZKOLENIA

Chcesz, by Twoja organizacja działała jeszcze sprawniej i skuteczniej? Weź udział w otwartym bezpłatnym szkoleniu lub seminarium SCWO. Skorzystaj z eksperckiej wiedzy dotyczącej różnych aspektów zarządzania organizacją pozarządową.

Tematyka seminariów i szkoleń dla organizacji pozarządowych SCWO

Seminaria i szkolenia dotyczą róznych aspektów zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych. Przykładowe tematy to:
 • Współpraca finansowa i pozafinansowa organizacji pozarządowych i Urzędu m.st. Warszawy
 • Ciała dialogu społecznego w Warszawie
 • Udział NGO w tworzeniu polityk publicznych, narzędzia konsultacji, zasady partycypacji
 • Otwarte konkursy ofert, małe granty, własna inicjatywa: procedury ubiegania się, realizacja, rozliczenia
 • Finansowanie działań organizacji pozarządowej: możliwe źródła finansowania, niezależność finansowa organizacji, ekonomizacja działalności organizacji, odpłatna działalność statutowa, działalność gospodarcza, udział w przetargach
 • Pozyskiwanie środków na działalność w tym także małe granty, tryb konkursowy oraz składanie projektów z własnej inicjatywy;
 • Budżetowanie i księgowość w NGO
 • Sprawozdawczość organizacji
 • Prawne aspekty funkcjonowania organizacji: zakładanie organizacji, dostosowanie się organizacji do obowiązujących przepisów, zmiany w obowiązujących przepisach prawnych, standard formalno-prawny działania organizacji pozarządowych
 • Zarządzanie organizacją: planowanie strategiczne, budowanie zespołu, budowanie relacji z otoczeniem, współpraca organizacji pozarządowych z biznesem
 • Media społecznościowe w pracy NGO.

Tematy poszczególnych wydarzeń wynikają m.in. z potrzeb zglaszanych przez organizacje, zmian w obowiązujących przepisach. zmian w procedurach konkursowych.

Na każde seminarium i szkolenie jest prowadzony otwarty nabór.
Zobacz aktualną ofertę seminariów i szkoleń.

Czym się róznią seminaria i szkolenia SCWO?

Seminaria to krótsze spotkania tematyczne (trwające ok. 3 godzin), dostępne dla większej liczby osób jednorazowo. Zazwyczaj składają się z części teoretycznej i dyskusji. 

Podczas 8-godzinnych szkoleń uczestnicy i uczestniczki (kilkanaście osób) otrzymują natomiast pogłębione informacje dotyczących różnych aspektów prowadzenia organizacji pozarządowej, zgodne z aktualnym stanem prawnym. Szkolenia mają formę warsztatową, dzięki czemu osoby uczestniczące mogą od razu przećwiczyć zdobytą wiedzę i umiejętności.

Dlaczego warto skorzystać z seminariów i szkoleń SCWO dla organizacji pozarządowych?

Oferta SCWO wyróżnia się z co najmniej 3 powodów:

1. SCWO to zespół ekspertów i ekspertek w zakresie zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowej. To projekt partnerski 5 organizacji, które od wielu lat wspierają rozwój instytucjonalny innych fundacji i stowarzyszeń. Osoby prowadzące wydarzenia służące podnoszeniu wiedzy to specjaliści i specjalistki w swoich dziedzinach, którzy i które dobrze znają środowisko i realia pracy ofundacji i stowarzyszeń.

2. Tematykę naszych seminariów i szkoleń dostosowujemy do potrzeb zgłaszanych nam przez organizacje pozarządowe, z którymi na co dzień mamy kontakt.

3. Tematyka seminariów i szkoleń powiązana jest z kalendarzem warszawskich organizacji pozarządowych. Dlatego jesienią znajdziecie u nas wydarzenia związane z konkursami dotacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy, a na początku roku – z rozliczeniami dotacji. Pamietamy tez o terminach sprawozdawczych organizacji i w odpowiednim czasie poświęcamy im część seminariów i szkoleń.

Poznaj opjnie na temat seminariów i szkoleń SCWO

Seminaria i szkolenia Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych są wysoko oceniane. Zobacz, na jakie aspekty uwagę zwrócili uczestnicy/zwróciły uczestniczki naszych wydarzeń:

► praktyczna wiedza

► wskazówki oparte na doświadczeniu

► aktualne informacje

► profesjonalny przekaz

► wiedza i doświadczenie prowadzących
 
► odpowiedzi na pytania uczestników i uczestniczek związane z tematem
 
► wymiana doświadczeń.
 

O Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających.

Przeczytaj o innych elementach oferty SCWO:

Oferta SCWO jest skierowana do organizacji pozarządowych działających na rzecz osób mieszkających w Warszawie, oraz do osób planujących założenie takiej organizacji.

Więcej informacji o SCWO znajdziesz na stronie warszawa.ngo.pl/scwo.

Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” współfinansuje m.st. Warszawa.

[Grafika] Znaki graficzne SCWO, Urzędu m.st. Warszawy i serwisu warszawa.ngo.pl

 


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 4 0