Przejdź do treści głównej

SEMINARIA I SZKOLENIA

Chcesz, by Twoja organizacja działała jeszcze sprawniej i skuteczniej? Weź udział w otwartym szkoleniu lub seminarium SCWO. Skorzystaj z eksperckiej wiedzy dotyczącej różnych aspektów zarządzania organizacją pozarządową.

Seminaria to krótsze spotkania tematyczne (ok. 3 godzin), dostępne dla większej liczby osób jednorazowo. Zazwyczaj składają się z części teoretycznej i dyskusji. 

Podczas 8-godzinnych szkoleń uczestnicy i uczestniczki (kilkanaście osób) otrzymują natomiast pogłębione informacje dotyczących różnych aspektów prowadzenia organizacji pozarządowej, zgodne z aktualnym stanem prawnym. Szkolenia mają formę warsztatową, dzięki czemu osoby uczestniczące mogą od razu przećwiczyć zdobytą wiedzę i umiejętności.

Tematyka seminariów i szkoleń dotyczy kwestii istotnych dla prowadzenia organizacji pozarządowych. Tematy poszczególnych wydarzeń wynikają m.in. z potrzeb zglaszanych przez organizacje, zmian w obowiązujących przepisach. zmian w procedurach konkursowych.

Przykładowe tematy seminariów i szkoleń:

 • Współpraca finansowa i pozafinansowa organizacji pozarządowych i Urzędu m.st. Warszawy
 • Ciała dialogu społecznego w Warszawie
 • Udział NGO w tworzeniu polityk publicznych, narzędzia konsultacji, zasady partycypacji
 • Otwarte konkursy ofert, małe granty, własna inicjatywa: procedury ubiegania się, realizacja, rozliczenia
 • Finansowanie działań organizacji pozarządowej: możliwe źródła finansowania, niezależność finansowa organizacji, ekonomizacja działalności organizacji, odpłatna działalność statutowa, działalność gospodarcza, udział w przetargach
 • Pozyskiwanie środków na działalność w tym także małe granty, tryb konkursowy oraz składanie projektów z własnej inicjatywy;
 • Budżetowanie i księgowość w NGO
 • Sprawozdawczość organizacji
 • Prawne aspekty funkcjonowania organizacji: zakładanie organizacji, dostosowanie się organizacji do obowiązujących przepisów, zmiany w obowiązujących przepisach prawnych, standard formalno-prawny działania organizacji pozarządowych
 • Zarządzanie organizacją: planowanie strategiczne, budowanie zespołu, budowanie relacji z otoczeniem, współpraca organizacji pozarządowych z biznesem
 • Media społecznościowe w pracy NGO.

Na każde seminarium i szkolenie jest prowadzony otwarty nabór.
Aktualną ofertę seminariów i szkoleń znajdziesz tutaj.


Przeczytaj także o innych elementach oferty SCWO:

Oferta SCWO jest skierowana do organizacji pozarządowych działających na rzecz osób mieszkających w Warszawie. Wybrane elementy oferty skierowane są do osób dopiero planujących otworzyć organizację działającą na rzecz mieszkańców i mieszkanek Warszawy.

Więcej informacji o SCWO znajdziesz tutaj.

Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0
Logo SCWOP