Przejdź do treści głównej

SCWO: SZKOLENIA, SEMINARIA

Działaj sprawniej i skuteczniej - weź udział w szkoleniu lub seminarium! W ofercie SCWO jest obszerny program szkoleń i seminariów. Szkolenia dotyczą różnych aspektów zarządzania organizacją pozarządową.

Szkolenia

W ciągu 8 godzin uczestnicy (kilkanaście osób) otrzymują pogłębione informacje niezbędne do funkcjonowania organizacji, zgodne z aktualnym stanem prawnym. Spotkania te mają formę warsztatową, dzięki czemu uczestnicy mogą od razu przećwiczyć zdobyte wiedzę i umiejętności.

Przykładowy zakres tematyczny szkoleń:

 • Prawne aspekty funkcjonowania organizacji (zakładanie organizacji, dostosowanie się organizacji do obowiązujących przepisów);
 • Planowanie strategiczne oraz projektów i pisanie wniosków
 • Pozyskiwanie środków na działalność w tym także małe granty, tryb konkursowy oraz składanie projektów z własnej inicjatywy;
 • Budżetowanie
 • Księgowość
 • Udział NGO w tworzeniu polityk publicznych, narzędzia konsultacji, zasady partycypacji
 • Miezależność finansowa ngo, odpłatna działalność statutowa, działalność gospodarcza a także udział w przetargach;
 • Standard formalno-prawny działania organizacji pozarządowych
 • Rozliczanie projektów,
 • Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem
 

Seminaria

Seminaria to krótsze spotkania tematyczne (ok. 3h), dostępne dla większej liczby osób jednorazowo; zazwyczaj składają się z części teoretycznej i dyskusji. Lista seminariów będzie opracowywana na bieżąco, z uwzględnieniem zgłoszeń ze strony organizacji oraz trenerów i konsultantów.

Przykładowe tematy seminariów:

 • Jak współpracują organizacje i urzędnicy w m.st Warszawa;
 • Ciała dialogu społecznego w Warszawie;
 • Dobre praktyki współpracy organizacji z m.st Warszawa
 • Otwarte konkursy ofert, małe granty, własna inicjatywa – procedury ubiegania się, realizacja, rozliczenia;
 • Działalność ekonomiczna organizacji;
 • Źródła finansowania działań;
 • Zmiany w obowiązujących przepisach prawnych
 • Administrowanie organizacją
 • Budowanie zespołu, budowanie relacji z otoczeniem
 

Na każde szkolenie, seminarium, webinarium będzie prowadzony otwarty nabór.
Aktualną ofertę znajdziesz tutaj: http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosci/1623959,1903512.html
 


Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

na skróty / spis treści

Logo SCWOP