Przejdź do treści głównej

DŁUGOFALOWE SYSTEMY WSPARCIA

Zainwestuj czas w edukację: dowiesz się, jak finansować działania organizacji! SCWO proponuje udział w trzech różnych cyklach szkoleniowych: szkole przedsiębiorczości, szkole fundraisingu i procesie coachingowym.

Szkoła przedsiębiorczości

Szkoła przedsiębiorczości SCWO to 12-miesięczny cykl szkoleniowy połączony ze wsparciem indywidualnym i specjalistycznym uczestniczących w nim organizacji. Oferta jest adresowana do osób z NGO, które chcą poszerzyć możliwości finansowania działań organizacji przez prowadzenie działalności odpłatnej lub gospodarczej. Udział w cyklu będzie zobowiązaniem NGO do wdrożenia konkretnych rozwiązań w zakresie wprowadzenia, uporządkowania lub poszerzenia działań ekonomicznych. Szkoła to:

 • Spotkanie otwierające: 3 – 4 godzinne spotkanie informcyjno–zapoznawcze, na którym ustalone zostaną zasady pracy, sposób kontaktów w grupie oraz konkretne zagadnienia do poruszenia w trakcie seminariów;
   
 • 5 szkoleń tematycznych z zakresu przedsiębiorczości (dotyczące działalności odpłatnej, działalności gospodarczej) szczegółowe zagadnienia będą ustalane po rekrutacji i spotkaniu otwierającym;
   
 • Poradnictwo specjalistyczne to specjalistyczne wsparcie ekspertów (m.in.: specjalistów ds. marketingu, doradców biznesowych itp.), które ma pomóc organizacji w osiągnięciu zaplanowanych rezultatów i wesprzeć wypracowaniu produktów;
   
 • Usługi specjalistyczne (8 usług). Z naszego doświadczenia wynika, że wprowadzenie zamian w organizacji często jest niemożliwe ze względu na brak w zespole pewnych konkretnych umiejętności lub brak czasu na wykonanie dodatkowych czynności nie związanych z realizacją zadań. Dlatego chcemy uczestnikom cyklu umożliwić skorzystanie z usług (np. sporządzenie biznesplany, wykonanie kosztorysu działalności odpłatnej, przygotowanie konkretnych zmian w statucie itp.), które zostaną wykonane przez zewnętrznych specjalistów (osoby indywidulane, organizacje lub firmy).

Jeśli chcesz wziąć udział w Szkole przedsiębiorczości, zapoznaj się z ofertą, porozumieniem, szczegółowym programem i dokumentami wymaganymi ze względu na połączenie Szkoły Przedsiębiorczości z działaniami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Warszawie oraz wyślij wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny na adres . UWAGA: Rekrutacja na rok 2017 została już zakończona!

Proces coachingowy

Proces coachingowy to indywidualne wsparcie rozwoju organizacji. Polega na kompleksowej diagnozie organizacji w różnych obszarach oraz opracowaniu planu rozwoju, który stanowi podstawę do projektowania zmian w organizacji. Proces wprowadzania zmian będzie wspierany przez poradnictwo specjalistyczne oraz usługi specjalistyczne czyli zakup konkretnych produktów (np.: spisanie strategii rozwoju, sporządzenie Zakładowej Polityki Finansowej).
 
Uczestnicząc w procesie organizacja może dokonać kompleksowej oceny lub poddać się refleksji nad działaniami w wybranym obszarze. Proces samooceny – diagnoza angażuje w pracę cały zespół organizacji, wykraczając poza formalno-prawną poprawność funkcjonowania.
 
Podsumowaniem diagnozy jest Plan rozwoju, który stanowi podstawę do projektowania zmian w organizacji. Proces wprowadzania zmian będzie wspierany przez poradnictwo specjalistyczne dostosowane do potrzeb poszczególnych organizacji (przykładowy zakres: planowanie strategiczne, wypracowanie strategii promocyjnej, pomoc w uporządkowaniu księgowości itp.) oraz usługi specjalistyczne (12 usług) czyli zakup konkretnych produktów (np.: spisanie strategii rozwoju, sporządzenie Zakładowej Polityki Finansowej, spisanie struktury organizacji itp.).
 
Chcielibyśmy, aby wszystkie organizacje będące w procesie wsparcia miały możliwość wymiany doświadczeń oraz refleksji nad procesem poprzez 3 spotkania wspierające zorganizowane dla wszystkich uczestników (na początku procesu, po
opracowaniu Planu rozwoju i pod koniec etapu wdrażania zmian). Spotkania te poprowadzą Specjaliści ds. edukacji i rozwoju, weźmie w nich udział od 24 do 36 osób (po 2, 3 osoby z każdej organizacji).
 
Jeśli chcesz wziąć udział w Procesie coachingowym, zapoznaj się z ofertą, porozumieniem oraz wyślij wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy na adres UWAGA: Rekrutacja na rok 2017 została już zakończona!

Szkoła fundraisingu

Szkoła Fundraisingu to 12-miesięczny cykl seminariów połączony ze wsparciem indywidualnym i specjalistycznym uczestniczących w nim organizacji. Jest to wsparcie dla organizacji, które działają minimum 2 lata i mają doświadczenie we współpracy z darczyńcami indywidualnymi lub korporacyjnymi i chcą poszerzyć możliwości pozyskiwania środków z tych źródeł. Udział w cyklu jest zobowiązaniem organizacji do wdrożenia konkretnych rozwiązań w zakresie wprowadzenia, uporządkowania lub poszerzenia działań fundrisingowych.

Szkoła to:

 • Spotkanie otwierające: 3-godzinne spotkanie informacyjno–zapoznawcze, na którym ustalone zostaną zasady pracy, sposób kontaktów w grupie oraz omówiony program i zebrane potrzeby edukacyjne;
   
 • 5 szkoleń tematycznych z zakresu fundraisingu prowadzonych przez doświadczonych trenerów i trenerki, osoby praktykujące fundraising (szczegółowy zakres w programie);
   
 • Poradnictwo specjalistyczne to wsparcie ekspertów i ekspertek (m.in.: fundraiserów, specjalistów CRM, specjalistów ds. marketingu, i promocji), które ma pomóc organizacji w osiągnięciu zaplanowanych rezultatów;
   
 • Usługi specjalistyczne czyli wsparcie zaplanowanych rezultatów i produktów. Z naszego doświadczenia wynika, że wprowadzenie zmian w organizacji często jest niemożliwe ze względu na brak w zespole pewnych konkretnych umiejętności lub brak czasu na wykonanie dodatkowych czynności niezwiązanych z realizacją zadań. Dlatego chcemy uczestnikom cyklu umożliwić skorzystanie z usług (np. pomoc w zaplanowaniu relacji z darczyńcą tzw.-Donor Journey pomoc w stworzeniu komunikatu do darczyńcy tzw. Case for Support), które zostaną wykonane przez zewnętrznych specjalistów (osoby indywidulane, organizacje lub firmy). Warunkiem skorzystania z usługi jest aktywny udział w Szkole i realizacja wcześniejszych zadań – opisane w szczegółowej ofercie Szkoły i porozumieniu o współpracy.

Jeśli Twoja organizacja działa minimum 2 lata na rzecz mieszkańców Warszawy, macie motywację do uczenia się i wdrażania zmian oraz czas na udział w szkoleniach, konsultacjach ze specjalistami i wypracowywaniu praktycznych rozwiązań dla swojej organizacji – przejrzyj wszystkie załączone materiały informacyjne (szczegółową ofertę, program, porozumienie o współpracy), sprawdź, czy Szkoła Fundraisingu jest Ciebie i prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres UWAGA: Rekrutacja na rok 2017 została już zakończona!

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest na początku każdego roku. Zgłoszenia do Szkoły fundraisingu, Szkoły przedsiębiorczości oraz Procesu coachingowego na 2017 rok zostały zakończone.

Za szkołę przedsiębiorczości odpowiada Stowarzyszenie BORIS. Kontakt:
Za szkołę fundraisingu odpowiada Stowarzyszenie BORIS. Kontakt:
Za proces coachingu odpowiada Stowarzyszenie BORIS. Kontakt:

 


Przeczytaj także o innych elementach oferty SCWO:

Oferta SCWO jest skierowana do organizacji pozarządowych działających na rzecz osób mieszkających w Warszawie. Wybrane elementy oferty skierowane są do osób dopiero planujących otworzyć organizację działającą na rzecz mieszkańców i mieszkanek Warszawy.

Więcej informacji o SCWO znajdziesz tutaj.

Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

na skróty / spis treści

Logo SCWOP