Przejdź do treści głównej

ROCZNE CYKLE EDUKACYJNE

Roczne cykle edukacyjne to długofalowe programy wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób mieszkających w Warszawie. To sposób na rozwój instytucjonalny zarówno dla nowo powstałych organizacji, jak i tych z dłuższym stażem.

Roczne cykle wsparcia Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to 4 autorskie programy skierowane do organizacji pozarządowych będących na różnym etapie rozwoju:

-> Inkubator dla organizacji pozarządowych

-> Szkoła Przedsiębiorczości

-> Szkoła Fundraisingu

-> Proces coachingowy

Każdy z cykli jest opisany szczegółowo poniżej. Po prawej stronie znajduje się menu, poprzez które można przejść do opisu każdego z cykli edukacyjnych.

Wszystkie cykle edukacyjne SCWO są bezpłatne – od uczestników i uczestniczek nie są pobierane jakiekolwiek opłaty związane z przystąpieniem do programu i udziałem w nim.

INKUBATOR DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Prowadzisz młodą organizację? Chcesz działać lepiej? Zgłoś się do inkubatora! Inkubator SCWO to „szkoła zarządzania NGO” dla początkujących.

O Inkubatorze 

Inkubator dla organizacji pozarządowych to kompleksowy cykl szkoleniowy dla młodych stażem organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób mieszkających w Warszawie. W czasie realizacji niemal rocznego cyklu uczestnicy i uczestniczki zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do zarządzania organizacją i planowania jej rozwoju.

Jak wygląda program Inkubatora? 

Inkubator składa się z:

 • 10 dwudniowych specjalistycznych szkoleń (po 16 godzin);

W ramach Inkubatora przeprowadzane są następujące szkolenia:

 1. Ludzie w NGO – budowanie zespołu i komunikacja

 2. Prawno-formalne aspekty działania organizacji

 3. Planowanie działań organizacji

 4. Tworzenie i praca metodą projektu

 5. Zarządzanie finansami

 6. Promocja w organizacji

 7. Współpraca z administracją publiczną

 8. Wypełnienie wniosku o dotację

 9. Współpraca z biznesem

 10. Rzecznictwo w NGO

Wszystkie szkolenia są prowadzone przez zespół doświadczonych trenerów i trenerek oraz specjalistów i specjalistek z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych z wykorzystaniem metod aktywnych.

Każde szkolenie jest dwudniowe (trwa 16 godzin). Zajęcia odbywają się w weekendy (średnio raz w miesiącu) w siedzibie Federacji Centrum Szpitalna.

 • seminariów

Seminaria to 3-godzinne spotkania ze specjalistami i specjalistkami z zakresu różnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych.

 • konsultacji specjalistycznych

Podczas dodatkowych konsultacji specjalistycznych organizacja biorąca udział w Inkubatorze wskazuje konkretną potrzebę związaną ze swoim funkcjonowaniem lub obszar do pracy. Ma następnie możliwość kilkugodzinnej pracy nad tym tematem z wybranym specjalistą lub specjalistką.

Jak wziąć udział w Inkubatorze? 

Za Inkubator dla organizacji pozarządowych odpowiada Federacja Centrum Szpitalna. Rekrutacja prowadzona jest na początku każdego roku.

UWAGA: Rekrutacja na rok 2017 została już zakończona.

Nie chcesz przegapić kolejnej edycji Inkubatora? Śledź nasz profil na FB.

Kontakt w sprawie Inkubatora

Aneta Krawczyk z Federacji Centrum Szpitalna, .

SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Twoja organizacja działa już od jakiegoś czasu? Chcecie wprowadzić do swojej działalności myślenie ekonomiczne i rozpocząć działania nakierowane na sprzedaż towarów lub usług? Zapisz się do Szkoły Przedsiębiorczości – pomożemy Ci w tym!

O Szkole Przedsiębiorczości

Szkoła Przedsiębiorczości SCWO to 10-miesięczny cykl szkoleniowy połączony ze wsparciem indywidualnym i specjalistycznym dla uczestniczących w nim organizacji.

Do udziału w programie zapraszamy organizacje, które:

 • chcą poszerzyć możliwości finansowania działań organizacji przez prowadzenie działalności odpłatnej lub gospodarczej,

 • działają co najmniej dwa lata na rzecz osób mieszkających w Warszawie,

 • mogą zgłosić do programu dwie osoby, z których przynajmniej jedna należy do zarządu organizacji.

Dzięki udziałowi w cyklu:

 • poznasz różne rodzaje działalności ekonomicznej w organizacji pozarządowej,

 • dowiesz się czy Twoja organizacja jest gotowa do uruchomienia działań ekonomicznych i czy ma potrzebne do tego zasoby,

 • przygotujesz, przy wsparciu ekspertów i ekspertek, biznes plan niezbędny do rozpoczęcia działalności ekonomicznej w swojej organizacji,

UWAGA: Udział w cyklu oznacza zobowiązanie organizacji do wdrożenia konkretnych rozwiązań w zakresie uruchomienia , porządkowania lub poszerzenia działań ekonomicznych.

Szkoła Przedsiębiorczości jest połączona z projektem „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach: m.st. Warszawa i warszawsko-wschodnim” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej.

Po ukończeniu Szkoły organizacja będzie mogła starać się w Stowarzyszeniu BORIS o dotację na utworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jak wygląda program Szkoły Przedsiębiorczości?

Program Szkoły Przedsiębiorczości obejmuje:

 • Spotkanie otwierające: 3-4 godzinne spotkanie informacyjno-zapoznawcze, podczas którego ustalane są zasady pracy, sposób kontaktów w grupie oraz konkretne zagadnienia do poruszenia w trakcie szkoleń;

 • 5 szkoleń tematycznych z zakresu przedsiębiorczości dotyczących działalności odpłatnej i działalności gospodarczej;

 • Poradnictwo specjalistyczne: specjalistyczne wsparcie ekspertów i ekspertek (m.in.: ds. marketingu, biznes planu, analizy finansowej, itp.), które ma pomóc organizacji w zaplanowaniu działań ekonomicznych i osiągnięciu założonych efektów finansowych;

 • Usługi specjalistyczne: wsparcie finansowe w wysokości do 1500 zł na jedną organizację, nastawione na ekonomizację organizacji. Wprowadzenie ekonomizacji w organizacji często jest trudne ze względu na brak w zespole potrzebnych do tego umiejętności, brak środków na zakup usług rozwojowych, brak czasu na czynności nie związane bezpośrednio z realizacją zadań merytorycznych. Dlatego chcemy umożliwić organizacjom uczestniczącym w Szkole skorzystanie z usług lub zakupów ważnych do rozpoczęcia czy rozwinięcia działań ekonomicznych (np. sporządzenie biznesplanu, wykonanie kosztorysu działalności odpłatnej, przygotowanie konkretnych zmian w statucie, zakup program księgowy, program do prowadzenia sprzedaży internetowej, itp. Warunkiem skorzystania z usługi jest aktywny udział w Szkole i realizacja wcześniejszych zadań – opisane w szczegółowej ofercie Szkoły i porozumieniu o współpracy.

Jak wziąć udział w Szkole Przedsiębiorczości? 

Za Szkołę Przedsiębiorczości odpowiada Stowarzyszenie BORIS. Rekrutacja prowadzona jest na początku każdego roku.

Jeśli chcesz wziąć udział w cyklu, zapoznaj się z:

Następnie wyślij wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny na adres .

Wszystkie dokumenty znajdziesz także w dole strony.

UWAGA: Rekrutacja na rok 2017 została już zakończona.

Nie chcesz przegapić kolejnej edycji Szkoły Przedsiębiorczości? Śledź nasz profil na FB.

Kontakt w sprawie Szkoły Przedsiębiorczości

Katarzyna Sekutowicz ze Stowarzyszenia BORIS, .

SZKOŁA FUNDRAISINGU

Chcesz zapewnić swojej organizacji środki na działania i rozwój? Uniezależnić się od grantów, z większym spokojem patrzeć na budżet i nie martwić się o stabilność finansową? Planujesz rozwijać współpracę z darczyńcami indywidualnymi lub korporacyjnymi? Jeśli Wasza organizacja działa co najmniej 2 lata na rzecz osób mieszkających w Warszawie, macie motywację do zmian i nie boicie się wyzwań – zgłoście się do Szkoły Fundraisingu.

O Szkole Fundraisingu

Szkoła Fundraisingu to 12-miesięczny cykl szkoleń połączony ze specjalistycznym wsparciem indywidualnym uczestniczących w nim organizacji.

Do udziału w programie zapraszamy organizacje, które:

 • działają minimum 2 lata na rzecz osób mieszkających w Warszawie,

 • mają motywację do rozwoju, wprowadzania zmian w sposobie funkcjonowania,

 • mogą zgłosić do programu 2 osoby, z których przynajmniej 1 pełni funkcję kierowniczą i/lub jest członkiem/członkinią zarządu organizacji.

Dzięki udziałowi w cyklu:

 • dowiesz się, czym jest nowoczesny, skuteczny i etyczny fundraising, oparty na relacjach z darczyńcami,

 • poznasz techniki fundraisingowe i otrzymasz wsparcie we wdrożeniu wybranych w nich,

 • zaplanujesz kampanię fundraisingową,

 • zaplanujesz działania marketingowe wspierające fundraising,

 • przygotujesz, pod okiem trenerów/trenerek i konsultantów/konsultantek, plan wdrażania/rozwoju fundraisingu dla swojej organizacji,

 • będziesz mógł/mogła wybrać i zakupić dla swojej organizacji usługę rozwojową dotyczącą fundraisingu.

UWAGA: Udział w cyklu oznacza zobowiązanie organizacji do wdrożenia konkretnych rozwiązań w zakresie wprowadzenia, uporządkowania lub poszerzenia działań fundrasingowych.

Jak wygląda program Szkoły Fundraisingu?

Szkoła Fundraisingu obejmuje:

 • Spotkanie otwierające: 3-godzinne spotkanie informacyjno–zapoznawcze, na którym ustalone zostaną zasady pracy, sposób kontaktów w grupie oraz omówiony program i zebrane potrzeby edukacyjne;

 • 5 szkoleń tematycznych z zakresu fundraisingu prowadzonych przez doświadczonych trenerów i trenerki, osoby praktykujące fundraising (szczegółowy zakres w programie);

 • Poradnictwo specjalistyczne to wsparcie ekspertów i ekspertek (m.in.: fundraiserów i fundraiserek, specjalistów i specjalistek CRM, specjalistów i specjalistek ds. marketingu, i promocji), które ma pomóc organizacji w osiągnięciu zaplanowanych rezultatów i wesprzeć w wypracowaniu produktów;

 • Usługi specjalistyczne czyli wsparcie osiągnięcia zaplanowanych rezultatów i produktów. Z naszego doświadczenia wynika, że wprowadzenie zmian w organizacji często jest niemożliwe ze względu na brak w zespole pewnych konkretnych umiejętności lub brak czasu na wykonanie dodatkowych czynności niezwiązanych z realizacją zadań. Dlatego chcemy osobom uczestniczącym w cyklu umożliwić skorzystanie z usług (np. pomoc w zaplanowaniu relacji z darczyńcą, w stworzeniu komunikatu do darczyńcy itd.), które zostaną wykonane przez zewnętrznych specjalistów i specjalistki (osoby indywidualne, organizacje lub firmy). Warunkiem skorzystania z usługi jest aktywny udział w Szkole i realizacja wcześniejszych zadań – opisane w szczegółowej ofercie Szkoły i porozumieniu o współpracy.

Jak wziąć udział w Szkole Fundraisingu? 

Za szkołę Fundraisingu odpowiada Stowarzyszenie BORIS. Rekrutacja prowadzona jest na początku każdego roku.

Przeczytaj dokumenty związane ze Szkołą Fundraisingu, które znajdziesz w dole strony. Jeśli uznasz, że cykl jest odpowiedni dla Twojej organizacji, prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres

UWAGA: Rekrutacja na rok 2017 została już zakończona.

Nie chcesz przegapić kolejnej edycji Szkoły Fundraisingu? Śledź nasz profil na FB.

Kontakt w sprawie Szkoły Fundraisingu

Marta Henzler ze Stowarzyszenia BORIS, .

PROCES COACHINGOWY

Wasza organizacja ma pomysły na działania, ale coś hamuje jej rozwój? Jeśli jesteście gotowi poświęcić czas na analizę Waszej działalności, zaplanowanie strategicznych decyzji i wprowadzenie ich w życie – zapraszamy do udziału w Procesie coachingowym.

O Procesie coachingowym 

Proces coachingowy to indywidualne wsparcie rozwoju organizacji. Polega na:

 • kompleksowej diagnozie organizacji w różnych obszarach oraz

 • opracowaniu planu rozwoju, który stanowi podstawę do projektowania zmian w organizacji.

Dzięki udziałowi w Procesie Coachingu:

 • Spojrzycie na organizację jak na system powiązanych ze sobą elementów i działań.

 • Otrzymacie możliwość analizy działalności Waszej organizacji w długiej perspektywie czasowej,

 • Będziecie mieć możliwość zdiagnozowania mocnych i słabych stron organizacji,

 • Otrzymacie wsparcie w określeniu swojej własnej ścieżki rozwoju instytucjonalnego, wyznaczeniu priorytetów zmiany i wdrożeniu planu rozwoju.

 • Będziecie mieć szansę wzmocnienia długofalowego oddziaływania organizacji i podjęcia decyzji strategicznych w tym zakresie.

Proces wprowadzania zmian jest w procesie coachingowym wspierany przez poradnictwo specjalistyczne oraz usługi specjalistyczne czyli zakup konkretnych produktów przydatnych dla rozwoju danej organizacji (np. spisanie strategii rozwoju, sporządzenie Zakładowej Polityki Finansowej).

Jak wygląda Proces coachingowy? 

Coaching z założenia jest elastycznym programem, w którym poszczególne elementy wsparcia dobierane są do potrzeb organizacji uczestniczącej w cyklu, oraz wyzwań, jakich doświadcza.

 • Organizacja uczestnicząca w procesie coachingowym dokonuje kompleksowej samooceny działalności i poddaje się refleksji nad działaniami w wybranym obszarze. Podobna diagnoza angażuje w pracę cały zespół organizacji, wykraczając poza formalno-prawną poprawność funkcjonowania.

 • Podsumowaniem diagnozy jest opracowanie Planu rozwoju, który stanowi podstawę do projektowania zmian w organizacji.

 • Proces wprowadzania zmian wspierany jest przez poradnictwo specjalistyczne, dostosowane do potrzeb poszczególnych organizacji (przykładowy zakres: planowanie strategiczne, wypracowanie strategii promocyjnej, pomoc w uporządkowaniu księgowości itp.) oraz usługi specjalistyczne (12 usług) czyli zakup konkretnych produktów (np.: spisanie strategii rozwoju, sporządzenie Zakładowej Polityki Finansowej, spisanie struktury organizacji itp.).

 • Wszystkie organizacje otrzymują możliwość wymiany doświadczeń oraz refleksji nad procesem poprzez udział w 3 spotkaniach wspierających (zorganizowanym na początku procesu, spotkaniu monitoringowym i spotkaniu podsumowującym pod koniec etapu wdrażania zmian). Spotkania te poprowadzą specjaliści i specjalistki ds. edukacji i rozwoju.

Jak wziąć udział  w procesie coachingowym? 

Za proces coachingu odpowiada Stowarzyszenie BORIS. Jeśli chcesz wziąć udział w Procesie coachingowym:

UWAGA: Rekrutacja na rok 2017 została już zakończona.

Nie chcesz przegapić kolejnej edycji Procesu coachingu? Śledź nasz profil na FB.

Kontakt w sprawie Procesu coachingu

Paweł Jordan ze Stowarzyszenia BORIS, .


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

na skróty / spis treści

Logo SCWOP