Przejdź do treści głównej

POMOC W ORGANIZACJI SPOTKAŃ I SZKOLEŃ

Chcesz zorganizować spotkanie specjalistyczne lub szkolenie, ale potrzebujesz wsparcia logistycznego? A może chcesz wymienić doświadczenia z innymi organizacjami lub masz konkretny temat, który chcesz pogłębić? Pomożemy Ci w organizacji spotkania!

W ramach SCWO oferujemy organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób mieszkających w Warszawie wsparcie w organizowaniu spotkań i szkoleń specjalistycznych, które mają na celu:

  • wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami,

  • uzupełnianie specjalistycznej wiedzy,

  • przyswajanie nowych przepisów,

  • opracowywanie standardów świadczenie usług itp.

Wsparcie może polegać m.in. na pomocy w organizacji spotkania, opłaceniu osoby prowadzącej spotkanie, udostępnieniu bazy ekspertów i ekspertek lub umożliwieniu skorzystania z zaplecza szkoleniowego (sala, flipchart, rzutnik itp.).

UWAGA: pomagamy w organizacji spotkań, w których bierze udział więcej niż jedna organizacja (nie prowadzimy szkoleń na zamówienie jednej organizacji).

Za pomoc w organizacji spotkań odpowiada Stowarzyszenie BORIS.

Kontakt w sprawie organizacji spotkań specjalistycznych: Joanna Krasnodębska, .


Przeczytaj także o innych elementach oferty SCWO:

Oferta SCWO jest skierowana do organizacji pozarządowych działających na rzecz osób mieszkających w Warszawie. Wybrane elementy oferty skierowane są do osób dopiero planujących otworzyć organizację działającą na rzecz mieszkańców i mieszkanek Warszawy.

Więcej informacji o SCWO znajdziesz tutaj.

Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0
Logo SCWOP