Przejdź do treści głównej

SCWO: KONSULTACJE, DORADZTWO

Skorzystaj z konsultacji, zadaj pytanie, umów się na spotkanie! Bezpłatne porady udzielane przez doświadczonych doradców i doradczynie, w różnych formach: przez skype, gadu-gadu, telefonicznie i na spotkaniach indywidualnych.

O konsultacjach

SCWO oferuje wsparcie konsultacyjne i pomoc z zakresu prowadzenia NGO (tworzenia organizacji, zarządzania nią) dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Warszawy oraz dla osób planujących założyć organizację. Konsultacje dotyczą m.in.: zakładania stowarzyszenia, fundacji; rozwiązania organizacji; wypełniania formularzy do KRS; planowania i prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego; działalności gospodarczej; ubiegania się o status OPP; wolontariatu; pozyskiwania środków na działania społeczne, w tym pisania projektów i wniosków o dotacje; rzecznictwa interesów organizacji pozarządowych; samooceny organizacji i ewaluacji działań; rozliczania projektów.

Kontakt

Federacja Centrum Szpitalna

Konsultacje telefoniczne odbywają się codziennie w godzinach 9.00-13.00. Pozostałe konsultacje w godzinach 9.00-17.00.

Miejsce: ul. Szpitalna 5/5, Warszawa. W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje możliwość spotkania w innym, ustalonym indywidualnie, miejscu.

Kontakt:
tel. 22 828 91 28

 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FRSO
 
Konsultacje odbywają się codziennie w indywidualnie ustalanych godzinach.

Miejsce: ul. Kłopotowskiego 6/61, Warszawa

Kontakt:
tel. 22 616 33 16
 
Stowarzyszenie BORIS

Konsultacje "na miejscu" odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 - 17.00.
Konsultacje telefoniczne odbywają się:
Poniedziałek, w godz. 12.00 - 15.00
Wtorek - piątek, w godz. 10.00 - 15.00
 
Miejsce: ul. Warecka 4/6, Warszawa. W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje możliwość spotkania w innym, ustalonym indywidualnie, miejscu.
 
Kontakt:
Tel. 22 620 31 92, wew. 11 lub 12
 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
 
Konsultacje telefoniczne odbywają się codziennie w godzinach 9.00-13.00. Pozostałe konsultacje 9.00-17.00.

Miejsce: ul. Szpitalna 5/5, Warszawa. W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje możliwość spotkania w innym, ustalonym indywidualnie, miejscu.

Kontakt:
tel. 22 828 91 28

skype: Informatorium_ngo
komunikator gadu gadu: (numer 43576851)
zgłaszanie pytań przez internet: http://poradnik.ngo.pl/zapytaj

Nasi konsultanci i konsultantki

   Monika Chrzczonowicz - konsultacje w Stowarzyszeniu Klon/Jawor.

Doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl. Wspiera organizacje merytorycznie w aspektach formalno–prawnych związanych m.in. z zakładaniem i rejestracją nowych podmiotów, podpowiada organizacjom jakie mają możliwości i obowiązki, jakich terminów powinny dotrzymać. Doradza również w aspektach związanych z likwidacją, działalnością odpłatną pożytku publicznego, działalnością gospodarczą i współpracą z samorządem. Jest członkinią Zarządu Sieci SPLOT i członkinią KDS ds. organizacji wspierających.


Joanna Krasnodębska - konsultacje w Stowarzyszeniu BORIS.

Specjalistka ds. finansów, zarządzania finansami i zarządzania biurem. Oferuje także wsparcie doradcze w zakresie tworzenia organizacji, pisania projektów, zakładania i prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej.Jest trenerką w Stowarzyszeniu Trenerów STOP. Jest też członkinią zarządów kilku warszawskich organizacji pozarządowych. Była członkinią Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jest przewodniczącą KDS ds. organizacji wspierających.


Marta Lasocka - konsultacje w Stowarzyszeniu BORIS.

Specjalizuje się w kwestiach dotyczących zarządzania organizacją, finansami i biurem. Doradza również w aspektach związanych z przygotowaniem projektów, ich realizacją i tworzeniem sprawozdań merytorycznych oraz finansowych. Wspiera osoby, które maja głowę pełną pomysłów na działanie ale nie wiedzą - jaka formę wybrać, jak działać zgodnie z prawem, doradza jak współpracować z wolontariuszami.


Katarzyna Sadło - konsultantka z fundraisingu w FRSO.
 
Pisanie wniosków o dotacje, zbiórki publiczne, loterie fantowe, darowizny, crowdfunding, wybrane prawne aspekty funkcjonowania organizacji (ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy), pozyskiwanie i rozliczanie środków publicznych z wykorzystaniem generatora Witkac oraz inne zagadnienia związanych z prowadzeniem organizacji pozarządowej.
 
Dyżury telefoniczne: poniedziałek - piątek w godz. 10-12
Porady mailowe:
Porady osobiste: po uprzednim umówieniu się mailem lub telefonicznie
 
Lokal dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, ale prowadzą do niego 2 schodki na klatkę. Możliwość prowadzenia konsultacji w siedzbie organizacji.

  Zbigniew Wejcman - konsultacje w Stowarzyszeniu BORIS.

Oferuje wsparcie doradcze w zarządzaniu organizacją - od założenia (projekt statutu, procedury rejestracyjne), poprzez budowanie zrębów działalności statutowej i organizacyjnej (projekty, strategie działania, źródła finansowania), na współpracy z otoczeniem kończąc (partnerstwa terytorialne i branżowe, porozumienia z JST, sektor społecznościowy). Specjalizuje się w ekonomii społecznej, rzecznictwie 3 sektora, tworzeniu federacji NGO oraz standaryzacji zadań publicznych. Członek zarządu Sieci SPLOT.


 Anna Kuć - konsultacje w Stowarzyszeniu Klon/Jawor.

Doradczyni, wspiera organizacje merytorycznie w aspektach formalno-prawnych, związanych m.in. zakładaniem i rejestracją nowych podmiotów oraz w sprawach powstałych w trakcie funkcjonowania organizacji. Wskazuje organizacjom, jakie mają obowiązki i jakich terminów powinny dotrzymać.


 Aneta Krawczyk - konsultacje w Federacji Centrum Szpitalna

Doradza w zakładaniu i prowadzeniu stowarzyszeń i fundacji, pomaga przy tworzeniu projektów społecznych oraz konsultuje wnioski o dotacje składane do warszawskiego samorządu. Jest trenerką w Stowarzyszeniu Trenerów STOP oraz członkinią KDS ds. Organizacji wspierających.


Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 5 0

na skróty / spis treści

Logo SCWOP