Przejdź do treści głównej

INKUBATOR DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Prowadzisz młodą organizację? Chcesz działać lepiej? Zgłoś się do inkubatora! Inkubator SCWO to „szkoła zarządzania NGO” dla początkujących.

O Inkubatorze

Inkubator to cykl szkoleniowy dla NGO młodych stażem, który składa się z: dwudniowych specjalistycznych szkoleń; seminariów; konsultacji specjalistycznych.

Inkubator dla organizacji pozarządowych, to kompleksowy sposób wspierania w rozwoju młodych organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Warszawy. W czasie realizacji projektu uczestnicy i uczestniczy zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do zarządzania organizacją i planowania jej rozwoju. Szkolenia odbywają się od lutego do grudnia (z przerwą w okresie wakacyjnym).

Uczestnicy i uczestniczki inkubatora wezmą udział w cyklu szkoleniowym na który składa się 10 specjalistycznych szkoleń, dedykowanych do działaczy NGO.

Każde szkolenie jest dwudniowe (trwa 16 godzin), zajęcia będą odbywać się w weekendy, średnio raz w miesiącu, w siedzibie Federacji Centrum Szpitalna.

Tematyka szkoleń

Ludzie w ngo – budowanie zespołu i komunikacja - osoba prowadząca: Michał Wroński

Prawno – formalne aspekty działania organizacji – osoba prowadząca: Monika Chrzczonowicz

Planowanie działań organizacji – osoba prowadząca: Paweł Krzywicki

Tworzenie i praca metodą projektu – osoba prowadząca: Katarzyna Sekutowicz

Zarządzanie finansami – osoba prowadząca: Joanna Krasnodębska

Promocja w organizacji – osoba prowadząca: Izabela Dembicka-Starska

Współpraca z administracją publiczną - osoba prowadząca: Monika Chrzczonowicz

Wypełnienie wniosku o dotację - osoba prowadząca: Karolina Cyran-Juraszek

Współpraca z biznesem - osoba prowadząca: Justyna Kozyra

Rzecznictwo w NGO

 

Wszystkie szkolenia będą prowadzone przez doświadczony zespół trenerów i trenerek oraz specjalistów i specjalistek; z wykorzystaniem metod aktywnych.

Dodatkowe wsparcie

Dla uczestników/czek projektu są przewidziane także dodatkowe konsultacje specjalistyczne.

Organizacja wskazuje potrzebę/obszar do pracy i ma możliwość kilkugodzinnej pracy nad tym tematem z wybranym specjalistą/tką.

Poza tym w ramach inkubatora organizowane są regularnie seminaria, czyli 3-godzinne spotkania ze specjalistami, poświęcone ważnym dla działaczy III sektora kwestiom.

Rektrutacja

Rekrutacja prowadzona jest na początku każdego roku. W roku 2017 została już zakończona.

Za Inkubator dla organizacji pozarządowych odpowiada Aneta Krawczyk w Federacji Centrum Szpitalna. Kontakt:


Przeczytaj także o innych elementach oferty SCWO:

Oferta SCWO jest skierowana do organizacji pozarządowych działających na rzecz osób mieszkających w Warszawie. Wybrane elementy oferty skierowane są do osób dopiero planujących otworzyć organizację działającą na rzecz mieszkańców i mieszkanek Warszawy.

Więcej informacji o SCWO znajdziesz tutaj.

Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

na skróty / spis treści

Logo SCWOP