Przejdź do treści głównej

SCWO dla urzędników

SCWO wspiera współpracę jednostek Urzędu m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób mieszkających w Warszawie.

Szkolenia dla urzędników/urzędniczek i NGO

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki jednostek Urzędu m.st. Warszawy oraz organizacji pozarządowych do udziału we wspólnych szkoleniach. Szkolenia prowadzone są na podstawie programu warsztatu wspólnego dla urzędników/urzędniczek biur i dzielnic oraz organizacji, przygotowanego specjalnie na potrzeby Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Program jest oparty na „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” wypracowanym przez organizacje i Departament Pożytku Publicznego MPiPS.

Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki dyskutują i wypracowują optymalne modele współpracy z jednostkami trzeciego sektora, odnosząc się do Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i corocznych programów współpracy.

Warsztaty mają na celu usprawnienie współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi. Mogą dotyczyć np. zasad i form współpracy pomiędzy urzędami i NGO – zarówno na poziomie ogólnym (w odniesieniu do ustawy i ww. dokumentów) jak i szczegółowym (praktyki w konkretnych komórkach).  

Kontakt w sprawie wspólnych szkoleń dla urzędników/urzędniczek i NGO:

-> Za szkolenia organizowane w biurach Urzędu m.st. Warszawy odpowiada Federacja Centrum Szpitalna. Kontakt: .

-> Za szkolenia organizowane w dzielnicach odpowiada Stowarzyszenie BORIS. Kontakt: .

Serwis warszawa.ngo.pl

Zachęcamy do korzystania z serwisu warszawa.ngo.pl dotyczącego warszawskiego trzeciego sektora. W serwisie znajdą Państwo m.in.:

Więcej na temat serwisu.

Inne wsparcie dla urzędników i urzędniczek

Jeśli mają Państwa jakiekolwiek potrzeby związane ze współpracą urzędu z organizacjami pozarządowymi, prosimy o kontakt. Wspólnie zastanowimy się, jak możemy pomóc, by współpraca układała się pomyślnie:

Joanna Krasnodębska, .   

Informacja o wsparciu dla organizacji pozarządowych

SCWO wspiera także bezpośrednio organizacje pozarządowe, dążąc do tego, by działały one jeszcze lepiej i skuteczniej.

Swoja bezpłatną ofertę kierujemy zarówno do nowo powstałych organizacji, tych z dłuższym stażem, jak i – w przypadku niektórychy działań – do osób, które dopiero planują założyć organizację. Oferta SCWO jest dopasowania do potrzeb organizacji pozarządowych na różnym etapie rozwoju instytucjonalnego i do konkretnych potrzeb związanych z prowadzeniem organizacji. Wsparcie udzielane jest przez ekspertów i ekspertki w swoich dziedzinach, znających świetnie środowisko trzeciego sektora.

Oferta SCWO dla organizacji pozarządowych obejmuje m.in.

Więcej na temat oferty SCWO dla organizacji tutaj.

Będziemy wdzięczni za przekazywanie informacji o bezpłatnej ofercie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych organizacjom, z którymi Państwo współpracują. W razie potrzeby zamówienia materiałów dotyczących projektu (plakatów, ulotek), prosimy o kontakt: Natalia Klorek, .


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0