Przejdź do treści głównej

SCWO dla urzędników i urzędniczek

W SCWO wspieramy współpracę jednostek Urzędu m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób mieszkających w Warszawie.

Mamy nadzieję, że nasze wsparcie będzie pomocne dla Państwa w codziennych kontaktach z organizacjami pozarządowymi. Zachęcamy do korzystania z naszej bezpłatnej oferty, oraz do przekazywania informacji organizacjom. 

Prowadzimy wspólne szkolenia dla biur i dzielnic oraz NGO

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki jednostek Urzędu m.st. Warszawy oraz organizacji pozarządowych do udziału we wspólnych szkoleniach. Szkolenia prowadzone są na podstawie programu przygotowanego specjalnie na potrzeby Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w oparciu o „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.

Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki dyskutują i wypracowują optymalne modele współpracy z jednostkami trzeciego sektora, odnosząc się do Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i corocznych programów współpracy.

Warsztaty mają na celu usprawnienie współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi. Mogą dotyczyć np. zasad i form współpracy pomiędzy urzędami i NGO – zarówno na poziomie ogólnym (w odniesieniu do ustawy i ww. dokumentów), jak i szczegółowym (praktyki w konkretnych komórkach).  

Jeśli są Państwo zainteresowani organizacją podobnego szkolenia, prosimy o kontakt:

  • Za szkolenia organizowane w biurach Urzędu m.st. Warszawy odpowiada Federacja Centrum Szpitalna. Kontakt: Aneta Krawczyk, .
  • Za szkolenia organizowane w dzielnicach odpowiada Stowarzyszenie BORIS. Kontakt: Joanna Krasnodębska, .

Organizujemy spotkania dla organizacji pozarządowych w Państwa jednostkach 

Proponujemy Państwu zorganizowanie bezpłatnego seminarium lub dyżuru poradniczego dla organizacji pozarządowych, z którymi mają Państwo kontakt ze względu na zakres zadań Państwa jednostki. Jesteśmy gotowi przyjechać do Państwa i zorganizować spotkanie w dogodnym terminie i formie.

Proponujemy, żeby tematem spotkania było rozliczanie dotacji i pisanie ofert na otwarte konkursy dla organizacji, a także obsługa narzędzia Witkac. Mamy nadzieję, że takie spotkanie mogłoby przyczynić się do udanej współpracy NGO i urzędów dzielnic/biur Urzędu m.st. Warszawy.

Tematy spotkań mogą być też inne, w zależności od potrzeb, jakie Państwo widzicie lub jakie zgłaszają organizacje pozarządowe.

Jeśli są Państwo zainteresowani organizacją podobnego spotkania, prosimy o kontakt:

  • Za szkolenia organizowane w biurach Urzędu m.st. Warszawy odpowiada Federacja Centrum Szpitalna. Kontakt: Aneta Krawczyk, .
  • Za szkolenia organizowane w dzielnicach odpowiada Stowarzyszenie BORIS. Kontakt: Joanna Krasnodębska, .

Prowadzimy serwis warszawa.ngo.pl

W serwisie znajdą Państwo m.in.:

Serwis warszawa.ngo.pl jest prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Więcej na temat serwisu.

Wspieramy bezpośrednio organizacje pozarządowe, z którymi współpracuje Państwa jednostka

SCWO to system wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających.

Współpraca finansowa i pozafinansowa z m.st. Warszawy, księgowość i sprawozdawczość, zróżnicowane źródła finansowania działań organizacji, wykorzystanie nowych techonologii w działalności organizacji – to tylko niektóre tematy, którymi zajmujemy się w SCWO.

Oferta SCWO jest dopasowana do potrzeb fundacji i stowarzyszeń na różnym etapie rozwoju instytucjonalnego, jak i do konkretnych potrzeb wynikających z prowadzenia danej organizacji

Kierujemy ją zarówno do nowo powstałych organizacji, tych z dłuższym stażem, jak i – w przypadku niektórychy działań – do osób, które dopiero planują założyć organizację. Wsparcie udzielane jest przez ekspertów i ekspertki w swoich dziedzinach, znających świetnie środowisko trzeciego sektora.

Oferta SCWO dla organizacji pozarządowych obejmuje m.in.

Więcej na temat oferty SCWO dla organizacji tutaj.

Będziemy wdzięczni za przekazywanie informacji o bezpłatnej ofercie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych organizacjom, z którymi Państwo współpracują.

Jeśli chcieliby Państwo zamówić materiały (ulotki i plakaty) dotyczące Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, prosimy o kontakt:

Natalia Klorek (Stowarzyszenie Klon/Jawor), .

Kontakt

Jeśli mają Państwa jakiekolwiek potrzeby związane ze współpracą urzędu z organizacjami pozarządowymi, prosimy o kontakt. Wspólnie zastanowimy się, jak możemy pomóc, by współpraca układała się pomyślnie:

Joanna Krasnodębska (Stowarzyszenie BORIS), .   

Projekt "Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych" współfinansuje m.st. Warszawa.

[Grafika} Znaki graficzne SCWO, Urzędu m.st. Warszawy i serwisu warszawa.ngo.pl


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0