Przejdź do treści głównej

SCWO dla KDS i DKDS

Masz poczucie, że Komisja Dialogu Społecznego, w której działasz, mogłaby funkcjonować efektywniej i skuteczniej? Wybierz z oferty SCWO to, co najbardziej odpowiada na potrzeby Twojego KDS-u lub DKDS-u. Nie wiesz co wybrać? Skontaktuj się z nami.

Wiemy, że każda komisja dialogu społecznego jest inna i posiada swoją specyfikę – czy to z racji tematu jakim się zajmuje, czy też ze względu na sposób organizacji pracy i realizacji swoich zadań. Tak jak nie ma jednego schematu działania, tak nie ma też jednego schematu wsparcia, który zadziała dla każdego KDS-u. Nasze wsparcie każdorazowo dostosowujemy do potrzeb komisji.

W jaki sposób wspieramy KDS-y I DKDS-y?

  • Wsparcie animatorek

Twoja komisja może skorzystać ze zindywidualizowanego bezpłatnego wsparcia animatorek SCWO. Jego celem jest przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania poszczególnych komisji oraz komunikacji pomiędzy członkami komisji, komisją i urzędem, a także komisją i innymi organizacjami pozarządowymi i/lub członkami społeczności lokalnej.

Animatorki działają tak, by jak najlepiej zrozumieć potrzeby danej komisji i odpowiedzieć na nie. Są w stałym kontakcie z  komisją, biorą udział w jej posiedzeniach, organizują indywidualne spotkania z Prezydiami. Każde działanie podejmowane w ramach coachingu jest wynikiem ich współpracy z członkami i członkiniami ciał dialogu społecznego.

Wsparcie animatorek może przybierać formy m.in.:

-> wsparcia komisji w rozwiązywaniu pojawiających się trudności, określeniu potrzeb i kierunków zmian,

-> pomoc prezydiom w prowadzeniu spotkań, organizacji  i promowaniu planowanych działań,

-> opracowania strategii działania komisji,   

-> analizy możliwości wykorzystania potencjału mediów społecznościowych w działalności komisji,

-> wsparcia w stworzeniu koncepcji materiałów promocyjno-informacyjnych,

-> wsparcia w procesie ewaluacji działalności komisji.

  • Coaching

W ramach SCWO oferujemy Twojej komisji zindywidualizowane bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, będące uzupełnieniem działań animatorek. Wsparcie coachingowe może mieć bardzo różny charakter, jako że dopasowane jest każdorazowo do potrzeb danej komisji. Coaching może dotyczyć m.in.:

-> prowadzenia KDS-u/DKDS-u,

-> standaryzacji działań komisji,

-> podnoszenia kompetencji  członków i członkiń komisji, 

-> wypracowywania i prezentowania stanowiska komisji.

  • Szkolenia  tematyczne z wybranych obszarów działania poszczególnych komisji

Osoby należące do komisji dialogu społecznego mogą w skorzystać w SCWO z bezpłatnych szkoleń tematycznych. Są one skierowane zarówno do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, jak i urzędników i urzędniczek. Szkolenia mają charakter branżowy. Ich celem jest podnoszenie wiedzy i kompetencji w konkretnym obszarze tematycznym, a w efekcie – do poprawy jakości pracy KDS-ów.

Zindywidualizowany charakter projektu SCWO sprawia, że tematyka szkolenia i sposób jego organizacji może być dostosowany do potrzeb danej komisji. Jeśli masz pomysł na szkolenie tematyczne, skontaktuj się z nami.

Osoby należące do KDS-ów i DKDS-ów zachęcamy także do skorzystania z innych elementów oferty SCWO m.in.:

  • Miejsc do pracy, organizacji spotkań czy innych wydarzeń związanych z działalnością komisji: jeśli Waszej komisji brakuje miejsca do spotkań, przestrzeni do prowadzenia innych działań, albo osoby z Waszej komisji potrzebują cichego miejsca do pracy, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych miejsc do co-workingu i sal do wynajęcia SCWO. Zobacz szczegóły.

  • Serwis warszawa.ngo.pl: Chcecie wiedzieć, co się dzieje w warszawskim trzecim sektorze? Szukacie informacji o dostępnych funduszach w obszarze działalności Waszego KDS-u/DKDS-u? A może interesują Was wskazówki związane z prowadzeniem organizacji? Warszawa.ngo.pl to serwis, który służy organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Zobacz warszawa.ngo.pl.  

Animatorki pracujące z KDS-ami/DKDS-ami

Anna Czyżewska animatorka KDS/DKDS

Etnografka. Od 10 lat pracuje w trzecim sektorze. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz roczny program rozwojowy Interkulturowi Nawigatorzy. Związana ze Stowarzyszeniem „Pracownia Etnograficzna” oraz Pracownią Duży Pokój. W latach 2012-2015 członkini Społecznej Rady Kultury.

 

Justyna Dubanik animatorka KDS/DKDS

Animatorka, trenerka antydyskryminacyjna, edukatorka.  Od 10 lat związana z sektorem pozarządowym. Absolwentka Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w animowaniu pracy grupy oraz facylitacji procesów grupowych.

Jak skorzystać ze wsparcia SCWO dla KDS-ów i DKDS-ów?

Za wsparcie dialogu społecznego odpowiada Federacja MAZOWIA. Kontakt: 

Jeśli chcesz skontaktować się bezpośrednio z animatorkami, pracującymi z komisjami dialogu społecznego:

  • Justyna Dubanik

  • Anna Czyżewska  

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jaki sposób SCWO może wzmocnić komisję dialogu społecznego, w której działasz.


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0