Przejdź do treści głównej

SCWO dla Komisji Dialogu Społecznego

Masz poczucie, że komisja dialogu społecznego, w której działasz, mogłaby funkcjonować efektywniej i skuteczniej? Wybierz z oferty SCWO to, co najbardziej odpowiada na potrzeby Twojego BKDS-u lub DKDS-u. Nie wiesz co wybrać? Skontaktuj się z nami.

Wiemy, że każda komisja dialogu społecznego jest inna i posiada swoją specyfikę – czy to z racji tematu jakim się zajmuje, czy też ze względu na sposób organizacji pracy i realizacji swoich zadań. Tak jak nie ma jednego schematu działania, tak nie ma też jednego schematu wsparcia, który zadziała dla każdego KDS-u. Nasze wsparcie każdorazowo dostosowujemy do potrzeb komisji.

Jakie wsparcie dla Komisji Dialogu Społecznego oferuje SCWO?

  • Wsparcie animatorek

Branżowe Komisje Dialogu Społecznego (BKDS-y) i Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego (DKDS-y) mogą skorzystać ze zindywidualizowanego bezpłatnego wsparcia animatorek SCWO. Jego celem jest przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania poszczególnych komisji oraz komunikacji pomiędzy członkami komisji, komisją i urzędem, a także komisją i innymi organizacjami pozarządowymi i/lub członkami społeczności lokalnej.

Animatorki działają tak, by jak najlepiej zrozumieć potrzeby danej komisji i odpowiedzieć na nie. Są w stałym kontakcie z  komisją, biorą udział w jej posiedzeniach, organizują indywidualne spotkania z Prezydiami. Każde działanie podejmowane w ramach coachingu jest wynikiem ich współpracy z członkami i członkiniami ciał dialogu społecznego.

Wsparcie animatorek może przybierać formy m.in.:

 wsparcia komisji w rozwiązywaniu pojawiających się trudności, określeniu potrzeb i kierunków zmian,

 pomoc prezydiom w prowadzeniu spotkań, organizacji  i promowaniu planowanych działań,

 opracowania strategii działania komisji,   

 analizy możliwości wykorzystania potencjału mediów społecznościowych w działalności komisji,

► wsparcia w stworzeniu koncepcji materiałów promocyjno-informacyjnych,

► wsparcia w procesie ewaluacji działalności komisji.

  • Coaching

W ramach SCWO oferujemy Twojej komisji zindywidualizowane bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, będące uzupełnieniem działań animatorek. Wsparcie coachingowe może mieć bardzo różny charakter, jako że dopasowane jest każdorazowo do potrzeb danej komisji. Coaching może dotyczyć m.in.:

 prowadzenia BKDS-u/DKDS-u,

 standaryzacji działań komisji,

 podnoszenia kompetencji  członków i członkiń komisji, 

 wypracowywania i prezentowania stanowiska komisji.

  • Szkolenia  tematyczne z wybranych obszarów działania poszczególnych komisji

Osoby należące do komisji dialogu społecznego mogą w skorzystać w SCWO z bezpłatnych szkoleń tematycznych. Są one skierowane zarówno do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, jak i urzędników i urzędniczek. Szkolenia mają charakter branżowy. Ich celem jest podnoszenie wiedzy i kompetencji w konkretnym obszarze tematycznym, a w efekcie – do poprawy jakości pracy KDS-ów.

Zindywidualizowany charakter projektu SCWO sprawia, że tematyka szkolenia i sposób jego organizacji może być dostosowany do potrzeb danej komisji. Jeśli masz pomysł na szkolenie tematyczne, skontaktuj się z nami.

Osoby należące do BKDS-ów i DKDS-ów zachęcamy także do skorzystania z innych elementów oferty SCWO m.in.:

  • Miejsc do pracy, organizacji spotkań czy innych wydarzeń związanych z działalnością komisji: jeśli Waszej komisji brakuje miejsca do spotkań, przestrzeni do prowadzenia innych działań, albo osoby z Waszej komisji potrzebują cichego miejsca do pracy, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych miejsc do co-workingu i sal do wynajęcia SCWO. Zobacz szczegóły.

  • Serwis warszawa.ngo.pl: Chcecie wiedzieć, co się dzieje w warszawskim trzecim sektorze? Szukacie informacji o dostępnych funduszach w obszarze działalności Waszego KDS-u/DKDS-u? A może interesują Was wskazówki związane z prowadzeniem organizacji? Warszawa.ngo.pl to serwis, który służy organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Zobacz warszawa.ngo.pl.  

Przeczytaj Informator o warszawskich ciałach dialogu społecznego

Informator o warszawskich ciałach dialogu społecznego autorstwa Anny Czyżewskiej i Justyny Dubanik ma na celu przybliżyć czytelniczkom i czytelnikom warszawską strukturę dialogu społecznego. Pierwsza część informatora poświęcona jest przedstawieniu poszczególnych ciał dialogu, ich funkcji, zadań i sposobów funkcjonowania. Druga część dotyczy praktycznego wymiaru ich działań – tego, w jaki sposób wybrane komisje dialogu społecznego realizują swoje przedsięwzięcia oraz, jak organizują swoją pracę. Jest to katalog dobrych praktyk, który zdaje sprawę z różnorodności definiowania zadań w ramach ciał dialogu i rozmaitości używanych do ich realizacji narzędzi.
 
Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie warszawa.ngo.pl/scwo-publikacje.

Animatorki pracujące z BKDS-ami i DKDS-ami

Anna Czyżewska animatorka BKDS/DKDS

Etnografka. Od 10 lat pracuje w trzecim sektorze. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz roczny program rozwojowy Interkulturowi Nawigatorzy. Związana ze Stowarzyszeniem „Pracownia Etnograficzna” oraz Pracownią Duży Pokój. W latach 2012-2015 członkini Społecznej Rady Kultury.

 

 

 

Justyna Dubanik animatorka BKDS/DKDS

Animatorka, trenerka antydyskryminacyjna, edukatorka. Od 10 lat związana z sektorem pozarządowym. Absolwentka Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w animowaniu pracy grupy oraz facylitacji procesów grupowych.

 

 

 

Jak skorzystać ze wsparcia SCWO dla BKDS-ów i DKDS-ów?

Za wsparcie dialogu społecznego odpowiada Federacja Mazowia. Kontakt: .

Jeśli chcesz skontaktować się bezpośrednio z animatorkami, pracującymi z Komisjami Dialogu Społecznego:

  • Justyna Dubanik

  • Anna Czyżewska  

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jaki sposób SCWO może wzmocnić KDS, w którym działasz.


Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0